กองทุน REITs กระทบอย่างไรเมื่อ FED ยังเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย | Principal Investment Opportunities

app cover 14-11-65

🏬 ความสำคัญของผลตอบแทนจากการลงทุนใน REITs ในรูปแบบเงินปันผลที่สม่ำเสมอ และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย ฉะนั้น Yield Spread เป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญ 

Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. 

🎤ดำเนินรายการโดย
คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy 
คุณธนา เชนะกุล,CFA - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทางเลือก 

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน