อัพเดตตลาดหุ้นเวียดนาม: เหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรง…กลยุทธ์ปรับพอร์ต ซื้อ/ถือ/พอแค่นี้?

investment opp 17-10

"อัพเดตตลาดหุ้นเวียดนาม: เหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรง…กลยุทธ์ปรับพอร์ต ซื้อ/ถือ/พอแค่นี้?"

🆕 พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน