ดัชนีชี้วัดสำคัญและสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ และกองทุนแนะนำสำหรับเดือนกรกฎาคม 2565

IS

▶️ ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 ที่เพิ่งประกาศในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นอย่างไร และเป็นสัญญาณเตือนก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตหรือไม่ กองทุนไหนยังถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy
👨🏻‍💻คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ Investment Strategy 

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน