รับมือเงินเฟ้อด้วยกองทุนหุ้นคุณภาพดีขนาดใหญ่ ให้ความสำคัญกับESG | Principal Investment Opportunities

รับมือเงินเฟ้อด้วยกองทุนหุ้นคุณภาพดีขนาดใหญ่ ให้ความสำคัญกับESG | Principal Investment Opportunities

♻️รับมือเงินเฟ้อด้วยกองทุนหุ้นคุณภาพดีขนาดใหญ่ และให้ความสำคัญกับ ESG 

🆕 พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ - Investment Strategy

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน