ตลาดหุ้นไทยโดดเด่น โอกาสลงทุน ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยโลก | Principal Investment Opportunities

app cover 21-11-65

🆕 พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

📈ปัจจัยอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยแข็งแกร่ง ท่ามกลางความผันผวนทั่วโลก

Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy
👨🏻‍💻คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ Investment Strategy 

🔵ชมรายการที่: https://bit.ly/3goFCdd
🔴 Youtube: https://bit.ly/3hZWTdf

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม คลิก