เฟดและธนาคารกลางของหลายประเทศยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ประเด็นนี้จะกระทบต่อกองทุนที่ลงทุนหุ้นทั่วโลกแนว growth, disruptive innovation หรือ technology อย่างไร

IS 26 Sept 2022

🆕 พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

🏦 เฟดและธนาคารกลางของหลายประเทศยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ประเด็นนี้จะกระทบต่อกองทุนที่ลงทุนหุ้นทั่วโลกแนว growth, disruptive innovation หรือ technology อย่างไร?
Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy
👩🏻‍💻คุณธิดารัตน์ เจริญวุฒิ - Investment Strategy

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP)
https://www.principal.th/th/principal/GOPP-A