พาวเวลล์ยอมรับมีโอกาสเกิด Recession… ควรปรับพอร์ตอย่างไรดี

Powell

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

ดำเนินรายการโดย คุณธิดารัตน์ เจริญวุฒิ และ คุณมินตรา จันทวิชชประภา - Investment Strategy

#PrincipalThailand #apdi #cheq #chtech

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน