อัพเดตภาพรวมการลงทุน พร้อมแนะนำกองทุนเด็ด SSF&RMF | Principal Investment Opportunities

app cover 28-11-65

อัพเดตภาพรวมการลงทุน พร้อมแนะนำกองทุนเด็ด SSF&RMF | Principal Investment Opportunities

💰เตรียมตัวเสริมทัพจัดพอร์ตกับกองทุนประหยัดภาษี SSF และ RMF ก่อนสิ้นปีเสือ
Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy
👨🏻‍💻คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ Investment Strategy

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน