การเปลี่ยนแปลงเงินเฟ้อเชิงโครงสร้าง ลงทุนสินทรัพย์อะไรจึงเหมาะสม| Principal Investment Opportunities

IS 29.08.2022

🆕 พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

💸ปัจจัยใดที่ทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกสูงใน ปี 2565 และอาจทำให้เงินเฟ้อสูงต่อเนื่องเชิงโครงสร้าง สินทรัพย์ไหนสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้

Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy
👩🏻‍💻คุณมินตรา จันทวิชชประภา - Investment Strategy

🔵ชมรายการที่: https://bit.ly/3CzyHXi
🔴Youtube: https://bit.ly/3B2QSDL

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน