อุตสาหกรรม Health Care หนึ่งในทางเลือกช่่วงเศรษฐกิจถดถอย | Principal Investment Opportunities

Healthcare

พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

🩺Health Care หนึ่งในธุรกิจหลักที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและอนาคต สินค้าและบริการในธุรกิจนี้จึงมีการเติบโตทั้งในยุค COVID19 และ Post-COVID19 สะท้อนต่อประมาณผลตอบแทนของหุ้น 

ธุรกิจ Health care เติบโตได้อย่างไรในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

ดำเนินรายการโดย คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล Head of Investment Strategy

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน