ตลาดโลกที่ผันผวน...ส่งผลกระทบต่อ Cloud computing อย่างไร | Principal Investment Opportunities

Cloud Computing

🆕 พบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

💻 อัพเดตข่าวสำคัญช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมมุมมองหุ้นกลุ่มธุรกิจ Cloud Computing (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นเติบโต

Principal Investment Opportunities มีคำตอบ

🎤ดำเนินรายการโดย
🧑🏻‍💻คุณอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล - Head of Investment Strategy
👩🏻‍💻คุณธิดารัตน์ เจริญวุฒิ - Investment Strategy

🔵ชมรายการที่: https://bit.ly/3cNHTwM
🔴Youtube: https://bit.ly/3AUSWfM

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
https://www.principal.th/th/principal/GCLOUD-A