Principal Market Update: Fed คงอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยต่อในการประชุมครั้งหน้า

2-11-66 banner

2 Nov 2023

By Investment Strategy – Principal Asset Management

 

Fed คงอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยต่อในการประชุมครั้งหน้า
•    Fed คงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สองตามคาดการณ์ ส่งผลให้ดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ที่ระดับ 5.25 – 5.50% โดยคณะกรรมการอ้างถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง และเน้นย้ำถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับลดลงจากจุดสูงสุดมาแล้วอย่างมีนัย และเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเสร็จสิ้นภาระกิจการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้ แต่ยังคงใช้ความระมัดระวังในการติดตามความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และประเมินถึงความจำเป็นต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 
•    จากท่าทีและถ้อยคำของ Fed ที่ดูเหมือนว่าจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดน้อยลง (less hawkish) ส่งผลให้ตลาดให้น้ำหนักการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในเดือน ธ.ค. และ ม.ค. ปีหน้า มากขึ้นที่ 80.02% จาก 68.89% และ 73.41% จาก 59.25% ตามลำดับ (อ้างอิง FedWatch Tool จาก cmegroup.com ณ วันที่ 2 พ.ย. 66) 
•    โดยรวม sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลกดูดีขึ้นหลังจากการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจถดถอยยังคงมีอยู่ โดย บลจ.พรินซิเพิล คงมุมมองแนะนำให้นักลงทุนจัดสรรการลงทุนหลัก (Core Portfolio) ในหุ้นคุณภาพดี ผ่านกองทุน PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG และยังสามารถแบ่งเงินลงทุนบางส่วนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซื้อสะสมหุ้นเติบโตทั่วโลกผ่านกองทุน PRINCIPAL GOPP ในฐานะที่เป็น Satellite Portfolio
•    นอกจากนี้ เรายังมีมุมมองบวกต่อตราสารหนี้ โดยเฉพาะตราสารหนี้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) คุณภาพดี เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทน (Yield) อยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ในระดับที่ต่ำ และได้รับผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่ำ เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ประเภท High Yield  เราแนะนำทยอยสะสมกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล เครดิต (PRINCIPAL GCREDIT) ที่กำลังจะเสนอขายครั้งแรกในช่วงสิ้นเดือนพ.ย.นี้
กองทุนแนะนำ
•    กองทุน PRINCIPAL GCREDIT มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNY Mellon Global Credit Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วย
ลงทุน (Share Class) W USD Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารและจัดการโดย BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A.
•    กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยลงทุนมากกว่า 50% ในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานสาธารณะระหว่างประเทศ) สกุลเงิน เงินสด และสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด
กองทุน PRINCIPAL GCREDIT อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ตอ่าน Principal Market Update : Fed คงอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยต่อในการประชุมครั้งหน้า


คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GQE ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /  กองทุน PRINCIPAL GOPP กองทุนลหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย  / กองทุน PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ /  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ