กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL EQESG-ThaiESG) หุ้นรักษ์โลก ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมสูงสุด 100,000 บาท

Image

กองทุนลดหย่อนภาษีตัวใหม่ PRINCIPAL EQESG-ThaiESG บริหารกองทุนเชิงรุก 
เน้นการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ด้วยการลงทุนในหุ้น ESG คุณภาพสูง 
อีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุน ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เน้นความยั่งยืน 
และยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้สูงสุด 100,000 บาท ไม่นับรวมวงเงินกลุ่ม SSF RMF

มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ! สะสมยอดลงทุนทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS 100 บาท
ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2566

ซื้อ SSF/RMF/Thai ESG ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีวันทำการสุดท้ายของปี 28 ธันวาคม 2566

เปิดบัญชีกองทุนรวม ผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

 

Image

 

ในช่วงหลายปีหลัง คำว่า “ESG” คือเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่มาแรงสุดๆ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังแค่ผลกำไร แต่ยังคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)

ซึ่ง ESG ก็เป็นเทรนด์ในการลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกหันมาพิจารณามากขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่มี ESG สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตในระยะยาว

บลจ. พรินซิเพิล เองก็เชื่อใน ESG เช่นกัน จึงขอแนะนำ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL EQESG-ThaiESG)” กองทุนที่ให้คุณได้ลงทุนระยะยาวกับบริษัทไทยที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจไทย และสร้างโอกาสที่คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจเหล่านี้

เริ่มลงทุนใน PRINCIPAL EQESG-ThaiESG เพื่อไม่พลาดโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมธุรกิจไทยที่ดำเนินการด้าน ESG

เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 8 - 20 ธันวาคม 2566
และเปิดเสนอขายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ซึ่งวันทำการสุดท้ายของปีที่จะสามารถลงทุนเพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี ปี 2566 คือวันที่ 28 ธันวาคมนี้

 

Image

 

ทำไมควรเลือกลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL EQESG-ThaiESG) กับ บลจ. พรินซิเพิล

1.บริหารกองทุนเชิงรุก
-เน้นบริหารจัดการให้มีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนี SETESG TRI
-ใช้กลยุทธ์การผนวกปัจจัยด้าน ESG (ESG Integration Framework) ผ่านการประเมินคะแนน ESG ภายใน (Internal ESG Scoring)

2.ทีมการลงทุนมีปรัชญาการลงทุนแข็งแกร่ง
-บลจ. พรินซิเพิลมีระบบการลงทุนและการประเมินด้าน ESG อย่างเป็นระบบ
-ทีมผู้จัดการกองทุนมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอิสระ และวางแผนการลงทุนก่อนที่ตลาดหรือนักลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุน
-กองทุนมีแนวทางสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) โดยเน้นเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
-ผู้จัดการกองทุนไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุนกับผู้จัดการกองทุนในหลายภูมิภาคเพื่อหานวัตกรรมการลงทุนใหม่ๆ ที่จะสามารถสร้าง Alpha ได้

3.การันตีคุณภาพด้วยรางวัล “Best Asset Management Awards”
-บริหารจัดการโดย บลจ. พรินซิเพิล บริษัทจัดการที่ได้รับรางวัล Best Asset Management Awards จากงาน SET Awards 2023

 

Image

 

กองทุน ThaiESG คืออะไร และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรบ้าง

-จุดประสงค์ของกองทุน: กองทุนมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวของประชาชนเพื่อเพิ่มการลงทุนให้บริษัทที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม     และธรรมาภิบาล (ESG) และเป็นการกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆ ประยุกต์ ESG มาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น

-สินทรัพย์การลงทุน: เน้นลงทุนในทรัพย์สินที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนหรือสิ่งแวดล้อมและผู้ออกเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

-กองทุนลดหย่อนภาษี: กองทุนนี้สามารถนำยอดเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีผลตั้งแต่ปีภาษี 2566 ซึ่งไม่มีค่าลงทุนขั้นต่ำ แต่ต้องถือไว้อย่างน้อย 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

 

Image

 

กระบวนการและปรัชญาการลงทุน PRINCIPAL EQESG-ThaiESG

เราเชื่อว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) มาจากการสร้างพอร์ตการลงทุนที่รัดกุม ด้วยหุ้นคุณภาพสูงซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

F-Fundamental พื้นฐานธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
M-Momentum แนวโน้มของราคาและกำไรดีขึ้นต่อเนื่อง
V-Valuation มูลค่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

โดยบลจ. พรินซิเพิลมีหลักการวิเคราะห์ด้าน ESG 5 ข้อ คือ

ธรรมาภิบาล (Governance): นโยบายธรรมาภิบาล, การตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยง, องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ, การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม, การเปิดเผยข้อมูล, รายการเกี่ยวโยง, ความโปร่งใส, การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

สิ่งแวดล้อม (Environment): การมีเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และ เป้าหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน, นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, แนวทางการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก, การจัดการขยะและกากของเสีย

สังคม (Social): นโยบายด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน, รายงานสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน, นโยบายสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างเพศ

หลักการด้านการบริหารจัดการด้าน ESG ของบริษัท (Company’s ESG Standing): การมีหลักการและแนวทางด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล อื่น ๆ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal): การสร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพที่ดี, ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน, สร้างหลักประกันเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม, สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต, แนวทางยุติการกีดกันสตรีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ


 

Image

 

ตัวอย่างของหุ้นไทยที่อยู่ในดัชนี SETESG

-ADVANC: บริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ของประเทศ

-BDMS: ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา

-HMPRO: จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร

-BGRIM: ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-CBG: ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร

 

Image

 

สถิติย้อนหลังพบว่า การลงทุนในดัชนี SETESG Total Return สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการลงทุนใน SET Index Total Return ในทุกช่วงเวลา โดยในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า และเมื่อตลาดหุ้นเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลง ก็ปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่า พิสูจน์ได้ว่า การลงทุนในหุ้น ESG นั้นนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้สังคมของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย

 

Image


กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG PRINCIPAL EQESG-ThaiESG ให้คุณได้ลงทุนเพื่อส่งเสริมบริษัทที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 8 - 20 ธันวาคม 2566
และเปิดเสนอขายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ซึ่งวันทำการสุดท้ายของปีที่จะสามารถลงทุนเพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี ปี 2566 คือวันที่ 28 ธันวาคมนี้
.
พิเศษ ลูกค้าผู้ลงทุนในกองทุน PRINCIPAL EQESG-ThaiESG สะสมยอดลงทุนทุกๆ 50,000 บาท ได้รับหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL DPLUS มูลค่า 100 บาท
ซื้อ RMF / SSF / Thai ESG ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี วันทำการสุดท้ายของปี 28 ธันวาคม 2566
.
ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/EQESG-ThaiESG
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500

 

เปิดบัญชีกองทุนรวม ผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

 

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษี ของกองทุน ThaiESG 

- สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่รวมวงเงินกลุ่มเกษียณ SSF RMF 
- ใช้สิทธิในปีที่ลงทุน ซื้อปีไหนลดหย่อนในปีนั้น
- ไม่มีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำและไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี แต่ระยะเวลาถือครองต้อง 8 ปีขึ้นไปนับจากวันลงทุน
 

กองทุน ThaiESG เหมาะกับใคร  

- คนที่ต้องการลงทุนให้โอกาสเงินเติบโตในระยะยาว ไปกับธีมหุ้นรักษ์โลก
- เห็นโอกาสเติบโตแบบยั่งยืน ในธุรกิจที่เติบโตตามเทรนด์ ESG และหุ้นไทยที่ได้รับ ESG
- คนที่ต้องการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม แต่ไม่อยากซื้อ RMF เพราะต้องลงทุนจนถึงอายุ 55 ปี และ SSF ที่ต้องใช้เวลาถือถึง 10 ปี
- ไม่มีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำและไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี แต่ระยะเวลาถือครองต้อง 8 ปีขึ้นไปนับจากวันลงทุน

แจ้งสิทธิลดหย่อนภาษี : https://easyinvest.principal.th/click/OnlineConsentTax.aspx
รายการส่งเสริมการขาย : https://www.principal.th/th/SSF-RMF-ThaiESG-Promotion-2023
สนใจกองทุนรวม : https://www.principal.th/th/mutual-fundth

ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ทุกช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
LINE: @PrincipalThailand
Website : https://www.principal.th
หรือโทร 02-686-9500

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตั้งแต่วันทำการแรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป / ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนในคู่มือการลงทุนโดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากรกำหนด / การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิควิตี้ ESG เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต