เปิดบัญชีกองทุนรวมบน Principal TH Mobile Application ผ่านระบบบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ได้แล้ววันนี้

NDID

วันนี้ ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมบน Principal TH Mobile Application ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ด้วยระบบการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

บริการยืนยันตัวตน (NDID) คืออะไร

NDID คือ ตัวตนของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัล ที่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวม การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ การสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงาน เพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ

ประโยชน์ของ NDID

1. ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนทำให้เกิดการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยสูง
2. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการใช้บริการ โดยสามารถทำรายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยอ้างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน
3. ลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงาน ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษเพื่อแสดงตนในการสมัครใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

ศึกษาขั้นตอนการเปิดบัญชีผ่าน Principal TH Mobile Application และบริการยืนยันตัวตน (NDID)

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3fBaZOl

ดาวน์โหลด Principal TH Mobile Application ได้ที่ http://onelink.to/69qb6v

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Principal TH Mobile Application ได้ที่ https://www.principal.th/th/principalTH.html

ติดต่อบลจ. พรินซิเพิล ได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (02) 686-9595 โทรสาร. (02) 657-3167

หรือติดตาม บลจ. พรินซิเพิล ได้ที่ 
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand  
LINE : https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCqELMp69UteyKgtWo4JuBqg

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนกับธนาคาร ต้องทำอย่างไร

การลงทะเบียน NDID สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ขึ้นกับผู้ให้บริการ รายละเอียดท่านสามารถตรวจสอบกับธนาคารที่ท่านใช้บริการ

ศึกษาขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน mobile banking อื่นๆได้ที่                                                                           

ธนาคารออมสิน : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารอาคารสงเคราะห์                          

ธนาคารซีไอเอ็มบี : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารซีไอเอ็มบี

ธนาคารกรุงเทพ : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารทหารไทย : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารธนาคารทหารไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงไทย : คลิกเพื่อดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคารธนาคารกรุงไทย

  • มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และใช้บริการ

  • NDID ปลอดภัยไหม?

หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆของลูกค้า

  • จะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลปลอดภัย?

หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวมมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับ จึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่กำกับและบริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน

หากเปรียบเทียบวิธีการของ NDID Ecosystem กับวิธีการในปัจจุบันที่ใช้เอกสารสำเนาในการสมัครบริการต่างๆจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อได้ใช้บริการและศึกษาข้อมูลครบถ้วนจะพบว่าการใช้บริการ NDID นั้น สะดวกขึ้นและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมด้วย

  • ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง?

หากผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งเตือน (Notification) สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ndid.co.th/faqs/