รู้ก่อนก็เซฟกว่า! กองทุนสำรองเลี้ยงชีพช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างไร

ช่วงยื่นภาษีประจำปีหมดไปอีกปี และมักจะมาพร้อมกับความเสียดายของผู้มีรายได้ที่จำเป็นต้องจ่ายภาษีอย่างเราๆ เสมอว่า..รู้งี้น่าจะวางแผนลดหย่อนภาษีจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่เนิ่นๆ จะได้ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา เพื่อไม่ให้ต้องมาเสียดายทีหลัง มารู้ไปพร้อมกันดีกว่าว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างไร มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และทำไมคุณถึงควรเลือกวางแผนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบลจ. พรินซิเพิล
 

p1

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 500,000 บาท
.
นั่นหมายความว่า ถ้าได้รับเงินเดือนทั้งปีรวม 400,000 บาท และจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 60,000 บาท ก็จะหักภาษีได้เต็มจำนวน

 

p2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับเงื่อนไขควรรู้ก่อนลดหย่อนภาษี
.
-การคำนวณเพดานสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่นับรวมกับ RMF หมายความว่าเพดานสิทธิ์ 15% ในการลดหย่อนจะนับเฉพาะเงินที่จ่ายจริงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่ทั้งนี้ กฎหมายก็ระบุว่าเงินส่วนที่หักภาษีจากทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ RMF เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
.
-หากออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมของตัวคุณเองที่ได้รับคืนมา ไม่ต้องนำไปเสียภาษี แต่เงินในส่วนที่เป็นผลโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสม, เงินสมทบของนายจ้าง และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสมทบของนายจ้าง ยังต้องเสียภาษีด้วย
.
แต่หากลาออกแล้วยังคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมต่อ หรือโอนเงินสะสมไปเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แทน จะไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้ เพราะยังไม่นับว่ามีการถอนเงินสดออกมา
.
-หากเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบ 5 ปีและขายเมื่ออายุ 55 ปี เงินที่ถอนออกมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษี 

p3


เพื่อรับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี และตอบโจทย์การลงทุนในระยะยาวจนถึงวัยเกษียณ บลจ. พรินซิเพิล ขอแนะนำ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Target Date Fund)” 
.
เพราะเป็นตัวเลือกที่ง่าย เหมาะกับผู้ที่ยังไม่เชี่ยวชาญการลงทุน รวมถึงไม่มีเวลาในการจัดการพอร์ตการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นคนจัดพอร์ตและปรับให้เหมาะกับช่วงอายุของท่านเอง 
 

p4

ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ Principal วันนี้ เพื่อชีวิตที่คุ้มค่าอย่างที่คุณเลือกเองได้ ที่ https://www.principal.th/th/provident-fund
.
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500 

LINE: @PrincipalThailand หรือกด คลิก
.
#PrincipalThailand
.
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต