Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report จาก บลจ.พรินซิเพิล

Image

เพราะบลจ. พรินซิเพิลเชื่อว่า การตรวจสุขภาพทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน คล้ายกับที่เราต้องตรวจสุขภาพร่างกายทุกปี เพื่อจะได้รู้แนวทางการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรง เราจึงจัดทำ Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report หรือรายงานบทวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของพนักงาน เพื่อให้นายจ้างทราบข้อมูลเชิงลึกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเป็นสมาชิก (Participation rate) อัตราการออมเฉลี่ย (Average saving Rate) นโยบายการลงทุนของสมาชิก (Investment Plan) รวมถึงอัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณ (Replacement Ratio) เป็นต้น

ทั้งหมดก็เพื่อให้นายจ้างเข้าใจสถานะการออมของพนักงานมากขึ้น พร้อมรับคำแนะนำดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุของบลจ. พรินซิเพิลว่า ควรให้พนักงานทำอะไรให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในอนาคต

จึงอยากชวนนายจ้างมารู้จัก Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report ก่อนตัดสินใจสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ บลจ. พรินซิเพิล เพื่อเป็นสวัสดิการให้บริษัทของคุณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Service ที่บลจ. พรินซิเพิลมีให้แก่นายจ้างหรือบริษัทที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับเรา

Image

Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report คือ

รายงานบทวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของพนักงานพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเกษียณได้ และเพื่อให้นายจ้างทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรและนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ

โดยมีต้นฉบับมาจากบริษัทแม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Principal Financial Group ในรายงานจะวิเคราะห์จากข้อมูลการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกทั้งองค์กร เช่น อัตราการเป็นสมาชิก, อัตราการออมเฉลี่ย, นโยบายการลงทุนของสมาชิกเทียบกับอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์คะแนนสุขภาพทางการเงิน จากอัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณ โดยมีการวิเคราะห์การเติบโตของรายได้ตั้งแต่ปัจจุบันจนกระทั่งเกษียณอายุ เพื่อคาดการณ์จำนวนเงินที่สมาชิกจะมีจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแหล่งเงินใช้อื่นๆ ที่จะได้หลังจากเกษียณอายุ

เช่น เงินบำนาญจากประกันสังคม เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเก็บออมให้มีเงินใช้หลังเกษียณเพียงพอต่อเดือน อย่างน้อย 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ

Image

4 จุดเด่น Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report

1.เข้าใจสุขภาพการเงินในภาพรวมของพนักงาน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อบรรลุเป้าหมายการเกษียณ
2.เตรียมความพร้อมเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณ
3.ได้รับข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์การเกษียณอายุในไทย
4.เข้าใจแหล่งเงินใช้หลังเกษียณอายุ

นายจ้างจะสามารถทราบภาพรวมของสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีให้พนักงาน ตั้งแต่มีคนเข้าร่วมกองทุนกี่คน (participation rate) พนักงานมีอัตราการออมโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ มีการเลือกแผนการลงทุนสอดคล้องกับอายุของสมาชิกหรือไม่ เป็นต้น รวมถึงได้เห็นภาพใหญ่ของสถานการณ์การเกษียณอายุในไทยด้วย

เมื่อทราบแล้ว ก็จะสามารถหาทางแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมการออมของพนักงานได้ เช่นจัด session ชวนพนักงานเข้าเป็นสมาชิก บอกถึงข้อดี ชวนให้สมาชิกปรับเพิ่มอัตราการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำนวณให้ดูว่าการออมก่อนได้เปรียบกว่าการออมช้าอย่างไร รวมถึงแนะนำแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละช่วงอายุ

Image

ตัวอย่าง รายงาน แสดงข้อมูลสัดส่วนพนักงานที่พร้อมและยังไม่พร้อมสำหรับการเกษียณ

Report จากบลจ.พรินซิเพิลที่ส่งไปให้องค์กรที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้นายจ้างทราบว่า สัดส่วนของพนักงานที่พร้อมสำหรับการเกษียณ และยังไม่พร้อมสำหรับการเกษียณขององค์กรตัวเองมีเปอร์เซนต์เท่าไหร่บ้าง 

ซึ่งการได้ทราบข้อมูลนี้ จะทำให้นายจ้างเห็นภาพรวมของสุขภาพการเงินของลูกจ้างในองค์กร เพื่อจะได้มีการออกนโยบายหรือกิจกรรมภายในองค์กรที่เหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมายในการเกษียณได้เหมาะสม

Image

ทำไมนายจ้างถึงควรสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ บลจ.พรินซิเพิล ?

1.เพราะมี Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report ช่วยให้เข้าใจสุขภาพการเงินของพนักงาน ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างเห็นว่านายจ้างให้ความสำคัญกับพนักงานในส่วนของสวัสดิการที่จะช่วยให้พนักงานมีแพลนสู่วัยเกษียณที่แข็งแรงมั่นคง

2.ทำให้พนักงานเกิด Loyalty หากจะออกจากงานก็ต้องคิดมากขึ้น เพราะเขาจะต้องเสีย benefit ที่ดีต่อชีวิตไปโดยที่ไม่มีอะไรการันตีว่า สวัสดิการของบริษัทใหม่จะตอบโจทย์เขาได้จริงๆ หรือเปล่า

3.ดึงดูดพนักงานใหม่ ด้วย benefit ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณ รวมถึงได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีประจำปีด้วย

4.นายจ้างตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ทำให้องค์กรได้ลดหย่อนภาษี ช่วยประหยัดเงินของบริษัทไปได้อีกทาง

จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบลจ. พรินซิเพิล เพื่อเป็นสวัสดิการให้บริษัทของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500 กด 2
ดูข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/provident-fund

ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500

#PrincipalThailand #PrincipalTargetdatefund

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

🔵 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
LINE: @PrincipalThailand หรือคลิก https://lin.ee/VtrvatK
Website : ​​https://www.principal.th หรือโทร 02-686-9500