สวัสดิการแบบไหนที่คนรุ่นใหม่มองหา? ทำไมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถึงได้สำคัญ

Image

โลกการทำงานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการของคนทำงานก็เช่นกัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่วัย Gen Z ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของบริษัทหรือ HR ควรทำความเข้าใจเพื่อจะได้ปรับตัวตามโลกให้ทัน

สิ่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่มองหาก่อนจะยื่นเรซูเม่สมัครงานที่ใดที่หนึ่งคือ ‘สวัสดิการ’ ว่าจะช่วยซัปพอร์ตชีวิตการทำงานของพวกเขาได้ดีแค่ไหน หรือช่วยให้เขาได้ทำงานที่รักไปพร้อมกับมีชีวิตที่แฮปปี้แบบยาวๆ จนถึงวัยเกษียณได้เลยหรือเปล่า เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น มาดูกันว่าทำไมสวัสดิการนี้ถึงสำคัญต่อทุกๆ องค์กร หรือมีสวัสดิการแบบไหนอีกที่คนทำงานรุ่นใหม่เขามองหา

Image

5 ข้อต้องรู้ เพื่อจะเข้าใจความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่

1.ความยืดหยุ่น ทั้งเวลาทำงานหรือแม้แต่การ Work from home
2.สมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว ไม่ให้งานมากินเวลาทั้งหมดในชีวิต จนพวกเขาไม่เหลือเวลาทำในสิ่งที่ต้องการ
3.เห็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ท่ามกลางความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจและโลก
4.ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย เคารพในความเท่าเทียม
5.มีวัฒนธรรมองค์กรแบบสมัยใหม่ ไม่ล้าหลัง ซับซ้อน ยุ่งยาก รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีความเท่าทันโลก

Image

5 ปัจจัยที่คนรุ่นใหม่ ใช้ตัดสินใจเลือกบริษัท ก่อนสมัครงาน

1.เงินเดือนต้องเหมาะสมกับงาน เมื่อทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่แล้ว ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
2.มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ดี เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสนับสนุนตามโอกาสต่างๆ ซึ่งจะช่วยจูงใจทั้งพนักงานใหม่ให้อยากสมัครงาน และทำให้พนักงานเก่าอยากทำงานกับองค์กรนานขึ้น
3.หน้าที่รับผิดชอบ เอื้อให้ได้แสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ มีความท้าทาย ไม่จำเจน่าเบื่อ เห็นความสนุกในการทำงาน
4.ออฟฟิศอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้รถสาธารณะ เชื่อมต่อกับถนนหลายสาย
5.มองเห็นโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น การปรับตำแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานกับองค์กร

Image

6 ขั้นตอนออกแบบสวัสดิการ ให้พนักงานแฮปปี้

1.กำหนดเป้าหมายในการออกแบบสวัสดิการให้ชัดเจน เช่น ต้องการดึงดูดกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ หรือสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัทดูทันสมัย หรือรักษาให้พนักงานอยู่ในองค์กรนานๆ เป็นต้น
2.ประเมินว่าควรจะใช้งบประมาณเท่าไร โดยคำนึงถึงสองปัจจัยหลักๆ คืองบส่วนที่จำเป็นต้องจ่าย (เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมาย) กับงบส่วนที่มีผลกับรายได้และแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
3.ทำแบบสำรวจความต้องการของพนักงาน โดยควรเป็นคำถามปลายเปิดที่เอื้อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นของเขาจริงๆ เช่น สวัสดิการแบบไหนที่พนักงานต้องการ หรืออะไรคือสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญที่สุด (การรักษาพยาบาล, การเดินทาง, ความมั่นคง ฯลฯ)
4.พิจารณาข้อกฎหมายและปัจจัยอื่นๆ เช่น สวัสดิการของบริษัทคู่แข่งในตลาดมีลักษณะเป็นอย่างไร มีวิธีการดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่อย่างไร หรือมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นแบบไหน เพื่อจะได้เปรียบเทียบหรือปรับใช้กับแผนสวัสดิการที่กำลังออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรเรา
5.เริ่มออกแบบแผนสวัสดิการ โดยระบุสวัสดิการทั้งหมดให้ครอบคลุมด้านต่างๆ
6.สื่อสารกับพนักงานหรือในใบประกาศรับสมัครงาน เกี่ยวกับสวัสดิการที่ถูกออกแบบใหม่นี้

Image

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการ ‘ท่าไม้ตาย’ มัดใจพนักงานให้อยู่กับบริษัทไปจนถึงวัยเกษียณอย่างมีความสุข และมีเงินใช้สบายๆ

บลจ. พรินซิเพิล ขอแนะนำ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Target Date Retirement)” ที่จะมาช่วยในเรื่องของแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินเก็บสะสมได้เหมาะสมมากขึ้น โดยภายใต้กองทุนเดียวกัน สมาชิกสามารถเลือกแผนนโยบายการลงทุนได้ด้วยตัวเอง 2 แผน แบ่งเป็น
1.แผนสมดุลตามอายุ (Target Date) เป็นตัวเลือกที่ง่ายสำหรับสมาชิกกองทุนที่ไม่มีประสบการณ์ หรือเวลา ก็สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังใช้แผนเดิมลงทุนได้ยาวๆ ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงวัยเกษียณ โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ
2.แผนสมดุลตามความเสี่ยง (Target Risk) เป็นแผนที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้เองตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ จึงเหมาะกับผู้ที่เชี่ยวชาญการลงทุนพอสมควร หรือมีประสบการณ์และมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ว่าจะแผนไหน บลจ.พรินซิเพิลก็พร้อมให้บริการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้พนักงานของบริษัทคุณได้มีแผนการลงทุนสู่วัยเกษียณที่มีคุณภาพ และพร้อมจะอยู่กับบริษัทคุณไปนานๆ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีที่สุด

สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบลจ. พรินซิเพิล เพื่อเป็นสวัสดิการให้บริษัทของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500 กด 2

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ https://www.principal.th/th/contact-us
ดูข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/provident-fund

#PrincipalThailand #PrincipalTargetdatefund

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

🔵 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
LINE: @PrincipalThailand หรือคลิก https://lin.ee/VtrvatK
Website : ​​https://www.principal.th หรือโทร 02-686-9500