‘พรินซิเพิล’ โชว์ผลงาน ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ’ ตอกย้ำความสำเร็จคว้ารางวัลประเภท Pooled Fund ต่อเนื่อง 4 ปี ขยายพอร์ตเติบโตเข้าใกล้ระดับ 10,000 ล้านบาท

Provident Award 1

‘พรินซิเพิล’ โชว์ผลงาน ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ’ ตอกย้ำความสำเร็จคว้ารางวัลประเภท Pooled Fund ต่อเนื่อง 4 ปี ขยายพอร์ตเติบโตเข้าใกล้ระดับ 10,000 ล้านบาท


.
บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จ ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว’ (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) คว้ารางวัลประเภท “Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (ปี 2560 - 2563) โชว์ผลงานผลักดันขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท นับจากจัดตั้งในไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน พร้อมวางเป้าหมายเพิ่มขนาดกองทุนอีก 20 % ในปีนี้ 
.
ชูจุดเด่นนโยบายการลงทุนที่หลากหลายแก่สมาชิกและความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อวัยเกษียณ
.
นางปาจรีย์ บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน บลจ.พรินซิเพิล ได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทนายจ้างเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีขนาดกองทุนเกือบ 10,000 ล้านบาท มีจำนวนนายจ้างรวม 285 บริษัท รวมถึงสมาชิกทั้งหมด 31,977 ราย โดยแผนการลงทุนแบบ Target Date ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สมาชิกที่มีปีเกษียณแตกต่างกัน ตั้งแต่สมาชิกที่เริ่มทำงานจนถึงวัยใกล้เกษียณ สมาชิกเลือกแผนการลงทุนตามปีที่ตนเองจะเกษียณอายุ จากนั้น ผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่คัดเลือกสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (asset class selection)  พร้อมจัดพอร์ตในระยะยาว (Strategic Asset Allocation) วางกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตในระยะสั้นตามภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) และ ปรับสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนของสมาชิก ด้วยการทำ rebalancing และดูแลปรัปพอร์ตให้กับสมาชิกให้เหมาะสมกับวัยที่เพิ่มขึ้นและการยอมรับความเสี่ยงที่ลดลงของสมาชิกตลอดทางจนสมาชิกเกษียณอายุ  นอกจากนี้ เรายังมีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว แต่ไว้วางใจฝากเงินให้เราดูแลเงินต่อให้ โดยจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วด้วย สร้างความพึงพอใจให้กับกรรมการกองทุนและสมาชิกเป็นอย่างมาก
.
ขณะเดียวกัน บลจ. พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุน โดยได้รับคัดเลือกรับรางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2560-2562) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี 2563 (ประกาศผลปี 2564) ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
.
ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล ถือเป็นบริษัทจัดการแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Fund) โดยมี Track record ในการดำเนินมากกว่า 5 ปี มีจุดเด่นในเรื่องนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้สมาชิกเลือก แบ่งเป็น Target Date 6 นโยบาย สำหรับสมาชิก 6 กลุ่ม ตามช่วงอายุและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่วัยเริ่มต้นทำงานจนถึงวัยเกษียณ โดยมีผู้จัดการกองทุนเลือกผสมสัดส่วนการลงทุน ทำหน้าที่ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์และทองคำ
“สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนตามปีเกษียณของตนเองเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ไม่ต้องสับเปลี่ยนแผนการลงทุนเอง จากนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลปรับสัดส่วนการลงทุนให้อัตโนมัติ และเมื่อสมาชิกเกษียณอายุแล้วยังมีแผนการลงทุนแบบ Target Date Post Retirement เพื่อรองรับอีกด้วย นอกจากนี้ สมาชิกที่มีความชำนาญด้านการจัดสัดส่วนการลงทุน ยังมีแผน Target Risk อีก 8 นโยบาย ให้สามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเองอีกด้วย” นางปาจรีย์กล่าว
ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล จำกัด เป็นหนึ่งในเครือ พรินซิเพิล กลุ่มบริการทางการเงินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อการเกษียณมากกว่า 140 ปี ได้รับรางวัลด้านการลงทุนมากมายจาก Morningstar Award, Money & Banking Magazine Award ติดต่อกันหลายปี และยังได้รับรางวัลด้านการบริการจาก Fund Selector Asia Awards ปี 2021  
.
ขณะเดียวกันยังมีบริการด้านอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อาทิ บริการ Provident Fund Analytical Report ให้แก่บริษัทนายจ้างเพื่อสำรวจสุขภาพการเงินภาพรวมทั้งองค์กร บริการ Plan WISE Retire WELL เครื่องมือเพื่อช่วยให้สมาชิกวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมผ่านเว็บไซต์และ Principal Provident Fund Application นอกจากนี้ยังมีบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการออมเพื่อเกษียณและการลงทุนอย่างใกล้ชิดแก่กรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบ online และ onsite
.
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต
Copyright @ 2021 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : 
(1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล 
(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ 
(3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
.
เครื่องมือหรือโปรแกรมคำนวณ Plan WISE Retire WELL เป็นเพียงตัวเลขจำลองการลงทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในอนาคต