‘พรินซิเพิล’ โชว์ผลงาน ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ’ ตอกย้ำความสำเร็จคว้ารางวัลประเภท Pooled Fund ต่อเนื่อง 5 ปี

‘พรินซิเพิล’ โชว์ผลงาน ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ’  ตอกย้ำความสำเร็จคว้ารางวัลประเภท Pooled Fund ต่อเนื่อง 5 ปี

บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จ ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว’ (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) คว้ารางวัลประเภท “Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (ปี 2560 - 2565) โชว์ผลงานผลักดันขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10,224 ล้านบาท นับจากจัดตั้งในไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน พร้อมนี้ชูจุดเด่นนโยบายการลงทุนที่หลากหลายแก่สมาชิกและความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อวัยเกษียณ

นายต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน บลจ.พรินซิเพิล ได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทนายจ้างเป็นจำนวนมาก ณ 31 สิงหาคม 2565 กองทุนนี้มีขนาดกองทุน 10,224 ล้านบาท มีจำนวนนายจ้างรวม 317 บริษัท รวมถึงสมาชิกทั้งหมด 33,207 ราย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 72,206 ล้านบาท จากบริษัทนายจ้าง 911 บริษัท และจำนวนสมาชิก 177,725 ราย

โดยแผนการลงทุนแบบ Target Date ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สมาชิกที่มีปีเกษียณอายุแตกต่างกัน ตั้งแต่สมาชิกที่เริ่มทำงานจนถึงวัยใกล้เกษียณ สมาชิกเลือกแผนการลงทุนตามปีที่ตนเองจะเกษียณ จากนั้น ผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่คัดเลือกสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (asset class selection)  พร้อมจัดพอร์ตในระยะยาว (Strategic Asset Allocation) วางกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตในระยะสั้นตามภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) และปรับสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนของสมาชิก ด้วยการทำ rebalancing และดูแลปรับพอร์ตให้กับสมาชิกให้เหมาะสมกับวัยที่เพิ่มขึ้นและการยอมรับความเสี่ยงที่ลดลงของสมาชิกตลอดทางจนสมาชิกเกษียณอายุ นอกจากนี้ เรายังมีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว แต่ไว้วางใจฝากเงินให้เราดูแลเงินต่อให้ โดยจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วด้วย สร้างความพึงพอใจให้กับกรรมการกองทุนและสมาชิกเป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกัน บลจ. พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุน ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดต่ำกว่าหมื่นล้านบาทจากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 3 ปีซ้อน (2560-2562) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี 2563 (ประกาศผลในปี 2564) และล่าสุดในการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล ถือเป็นบริษัทจัดการแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Fund) โดยมี Track record ในการดำเนินมากกว่า 5 ปี มีจุดเด่นในเรื่องนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้สมาชิกเลือก แบ่งเป็น Target Date 6 นโยบาย สำหรับสมาชิก 6 กลุ่ม ตามช่วงอายุและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่วัยเริ่มต้นทำงานจนถึงวัยเกษียณ โดยมีผู้จัดการกองทุนเลือกผสมสัดส่วนการลงทุน ทำหน้าที่ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์และทองคำ

“สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนตามปีเกษียณของตนเองเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ไม่ต้องสับเปลี่ยนแผนการลงทุนเอง จากนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลปรับสัดส่วนการลงทุนให้อัตโนมัติ และเมื่อสมาชิกเกษียณอายุแล้วยังมีแผนการลงทุนแบบ Target Date Post Retirement เพื่อรองรับอีกด้วย นอกจากนี้ สมาชิกที่มีความชำนาญด้านการจัดสัดส่วนการลงทุน ยังมีแผน Target Risk อีก 8 นโยบาย ให้สามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเองอีกด้วย” นายต่อกล่าว

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล จำกัด เป็นหนึ่งในเครือ พรินซิเพิล กลุ่มบริการทางการเงินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออมเพื่อการเกษียณมากกว่า 140 ปี ได้รับรางวัลด้านการลงทุนมากมายจาก Morningstar Award, Money & Banking Magazine Award ติดต่อกันหลายปี และยังได้รับรางวัลด้านการบริการจาก Fund Selector Asia Awards ปี 2021  

ขณะเดียวกันยังมีบริการด้านอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อาทิ บริการ Provident Fund Analytical Report ให้แก่บริษัทนายจ้างเพื่อสำรวจสุขภาพการเงินภาพรวมทั้งองค์กร บริการ Plan WISE Retire WELL เครื่องมือเพื่อช่วยให้สมาชิกวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมผ่านเว็บไซต์และ Principal Provident Fund Application นอกจากนี้ยังมีบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการออมเพื่อเกษียณและการลงทุนอย่างใกล้ชิดแก่กรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบ online และ onsite

*************************************
คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต
Copyright @ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : 
(1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล 
(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ 
(3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เครื่องมือหรือโปรแกรมคำนวณ Plan WISE Retire WELL เป็นเพียงตัวเลขจำลองการลงทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในอนาคต