รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี