ลงทะเบียนรับชมงานสัมมนาฟรี “สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ” The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 7

MF1314x668 px-

ลงทะเบียนรับชมงานสัมมนาฟรี “สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บลจ. พรินซิเพิล จำกัด จัดงานสัมมนาออนไลน์ The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 7

ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา : 13.30 – 15.30 น.

Symposium

สามารถลงทะเบียนรับชมเพื่อร่วมสนุกในการตอบ poll และลุ้นรับของรางวัลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://www.zipeventapp.com/e/principal-20-jul-22?ref=ZIP

หรือ รับชมพร้อมกันผ่านทาง LIVE Facebook Principal Thailand

#PrincipalThailand #RetirementPlan #VirtualSeminar