นายอุเดย์ จายาราม, กรรมการ

คุณอุเดย์ จายาราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร หัวหน้างานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของบริษัท Principal Asset Management Berhad ซึ่งคุณอุเดย์เป็นผู้มีประสบการณ์สะสมกว่า 30 ปีในด้านการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการ วิจัยหุ้น การขายกลุ่มสถาบันการเงิน ตลาดทุน ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมต้นน้ำ น้ำมัน และ แก๊ส คุณอุเดย์เริ่มต้นการทำงานกับกลุ่มสถาบันการเงินภายในแผนกตรวจสอบของบริษัท Ernst and Young ในลอนดอน นอกจากการทำงานให้กับลูกค้าระดับโลกหลายราย เช่น HSBC, ABB Group และ IKEA อีกทั้ง คุณอุเดย์ยังได้รับประสบการณ์การทำงานในโครงการต่างๆ ของธนาคารโลก ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างธนาคารในประเทศคาซัคสถานด้วย ต่อมาคุณอุเดย์ได้กลับมาทำงานที่ประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับการวิจัยและการขายหุ้นกับ Deutsche Morgan Grenfell, CIMB, ING Financial Markets และ Macquarie Capital Securities โดยคุณอุเดย์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายและหัวหน้าฝ่ายตราสารทุนของธุรกิจมาเลเซีย หลังจากนั้นคุณอุเดย์ได้ย้ายไปทำงานที่ Bursa Malaysia ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ โดยรับผิดชอบโดยรวมในการพัฒนาธุรกิจเงินสดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คุณอุเดย์ยังเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการผู้เข้าร่วมตลาดของ Bursa และเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดัชนี FTSE Bursa ก่อนที่จะมาร่วมงานกับพรินซิเพิล โดยคุณอุเดย์ ทำหน้าที่เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ Hibiscus Petroleum Bhd เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์องค์กร การวางแผนธุรกิจ การระดมทุนในตราสารหนี้และหุ้น และนักลงทุนสัมพันธ์


คุณอุเดย์ จายาราม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชีและการเงินจาก London School of Economics และเป็นนักบัญชีที่ผ่านการรับรองจาก Institute of Chartered Accountants ในอังกฤษและเวลส์ (ICAEW)