Fund Update: กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH)

ghealth

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH)

โดย คุณวิริยา โภไคศวรรย์– International Fund Manager
       คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ – Investment Strategist

23 May 2023

ภาพรวมอุตสาหกรรม Health Care

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือน เม.ย.2023 ดัชนี MSCI ACWI ให้ผลตอบแทน +1.27% ตามผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1/23 ที่ทยอยประกาศออกมา โดยส่วนใหญ่ออกมาสูงกว่าความคาดการณ์ของตลาด เช่น ดัชนี S&P500 ผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2023 ออกมาสูงกว่าความคาดการณ์ของตลาดถึง 6.49% ของผลดำเนินงานของ 471 บริษัทจาก 500 บริษัท และดัชนี STOXX600 ออกมาสูงกว่าความคาดการณ์ของตลาดถึง 24.86% ของผลดำเนินงานของ 393 บริษัทจาก 444 บริษัท (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 22 พ.ค. 2023) นอกจากนั้นแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักอย่าง Fed และ ECB ก็มีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชะลอลง ล่าสุดในเดือน พ.ค. 2023 ทั้ง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% มาอยู่ที่ 5.00 – 5.25% และ ECB ปรับขึ้นเพียง 0.25% เช่นกัน อัตราดอกเบี้ย Deposit Facility Rate มาอยู่ที่ 3.25%, Main Refinancing Rate อยู่ที่ 3.75% และ Marginal Lending Facility Rate อยู่ที่ 4.00% และมีการส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ชะลอลงแต่ยังขึ้นอยู่กับทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนั้นตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการและการจ้างงานที่ยังแข็งแกร่งช่วยลดความกังวลที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่สภาวะถดถอย อย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงยังคงอยู่ในระดับสูงห่างจากเป้าหมายของ Fed และ ECB ที่ 2.00% และเศรษฐกิจภาคการผลิตโดยรวมยังมีทิศทางชะลอตัว ปัญหาความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นในสหรัฐอย่าง Silicon Valley Bank และ Signature Bank ที่ถึงแม้ปัจจุบันจะยังสามารถควบคุมผลกระทบให้อยู่ในวงจำกัด สะท้อนถึงความเสี่ยงเดิมที่ยังคงอยู่ หากอัตราดอกเบี้ยยังคงปรับขึ้นสูงกว่าความคาดการณ์ของตลาดต่อเนื่อง และผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ให้แนวโน้มผลดำเนินงานของปีนี้ ยังเป็นการให้แนวโน้มด้วยความระมัดระวัง

ดัชนี MSCI World Health Care ปรับตัวขึ้น +3.43% สูงกว่าดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI ในเดือน เม.ย.2023 นำโดยกลุ่ม Health Care Equipment และ Pharmaceutical +5.30% และ +5.25% ตามลำดับ โดยผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2023 ของกลุ่ม Health Care ส่วนใหญ่ออกมาสูงกว่าความคาดการณ์ของตลาดเช่นกัน โดยกลุ่ม Health Care ในดัชนี S&P500 ผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2023 ประกาศออกมาสูงกว่าความคาดการณ์ของตลาดถึง 6.83% ของผลดำเนินงานของ 61 บริษัทจาก 65 บริษัท และกลุ่ม Health Care ในดัชนี STOXX600 ออกมาสูงกว่าความคาดการณ์ของตลาดถึง 7.20% ของผลดำเนินงานของ 35 บริษัทจาก 43 บริษัท (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 22 พ.ค. 2023) โดยตัวอย่างบริษัทที่มีผลดำเนินงานแข็งแกร่ง และอยู่ในพอร์ตการลงทุนของ PRINCIPAL GHEALTH เช่น บริษัท UnitedHealth Group ซึ่งดำเนินธุรกิจการจัดการเกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพให้กับลูกค้าทั่วโลก และเป็นผู้นำบริษัทประกันภัยสุขภาพของสหรัฐฯ ที่เน้นการขายประกันสุขภาพให้กับคนอเมริกัน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยบริษัทมีการเติบโตของรายได้และกำไร ในไตรมาส 1/2023 ที่ 15% และ 12% ตามลำดับ จากฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น หรือ บริษัท Amgen ซึ่งเป็นบริษัท Biotechnology ชั้นนำในสหรัฐฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการรักษาโรคจากโครงสร้างและพันธุกรรมของมนุษย์ มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อคือ ยา Enbrel ที่ช่วยรักษาโรคข้ออักเสบ ซึ่งเกิดจากโรครูมาตอยด์ และโรคเก๊าท์ โดยแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้ที่หดตัวเล็กน้อยที่ 2% แต่กำไรของบริษัทเติบโตถึง 92% ใน ไตรมาส 1/2023 จากความต้องการที่แข็งแกร่งของสินค้าทั่วโลก และกำไรจากการลงทุนในบริษัทอื่น

นอกจากนั้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care ยังคงมีความน่าสนใจในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนทั้งด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน กลุ่ม Health Care เองเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนขึ้นกับวัฏจักรเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ และมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาที่ต่ำ (Low Price Elasticity of Demand) เนื่องจากเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต

กลยุทธ์การลงทุน

สำหรับ PRINCIPAL GHEALTH ทีมจัดการลงทุนจะมีการวางกรอบน้ำหนักการลงทุนใน 2 กองทุนหลัก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การลงทุนหรือปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง (บริหารพอร์ตแบบ Active/Dynamic) โดยจะแบ่งเป็น 3 เหตุการณ์ (Scenario) คือ Risk-off, Neutral และ Risk-on

Cio's view
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
Source: Principal Asset Management

โดยทีมจัดการลงทุนมีการคงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนใน AB International Health Care Portfolio และ Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation อยู่ที่ 40:60 ตามทิศทางมุมมองอัตราดอกเบี้ยของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ให้โอกาสในการคงอัตราดอกเบี้ยของ Fed อยู่ที่ 5.00 – 5.25% ในการประชุมเดือน มิ.ย.นี้ ถึง 76.2% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2023) และคาดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ม.ค. 2024 มาอยู่ที่ 4.75 – 5.00% ถึง 42.4% โดยยังคงจับตาความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง

Cio's view

Source: CME Group as of 17 May 2023

ผลตอบแทนของกองทุน

ในช่วงเดือน เม.ย. 2023 ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.27% ในขณะที่ดัชนี MSCI World Healthcare Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.43% โดยเป็นการปรับขึ้นตามแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2023 ที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed และ ECB ที่ชะลอลง ในขณะที่ผลดำเนินงานย้อนหลัง 1 เดือน ณ วันที่ 11 พ.ค. 2023 ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.36% ดัชนี MSCI World Healthcare Index ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ -0.05% และกองทุน PRINCIPAL GHEALTH ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.02% ท่ามกลางความกังวลความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐจากเพดานหนี้สาธารณะที่จำกัด (Debt Ceiling)

อย่างไรก็ดีหากคำนวณวัดผลตอบแทนตั้งแต่หลังจากที่มีการปรับกองทุนที่เลือกลงทุนใหม่ (วันที่ 13 พ.ค. 2022 จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 2023) PRINCIPAL GHEALTH ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 4.98%(THB) โดยดัชนี MSCI All Country World Index (USD) ปรับขึ้นอยู่ที่ 3.42% และดัชนี MSCI World Health Care Index (USD) ปรับขึ้นอยู่ที่ 5.76% เนื่องจากพอร์ตลงทุนของ AB International Health Care Portfolio และ Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation มีสัดส่วนลงทุนในสหรัฐต่ำกว่า ดัชนี MSCI World Health Care Index (USD) ซึ่งตลาดหุ้นโลกโดยรวมที่ปรับขึ้นช่วงนี้ส่วนใหญ่มาจากหุ้นสหรัฐ และช่วงดังกล่าวค่าเงิน USD/THB อ่อนค่าลงกว่า 2.53%

Cio's view

Source: Bloomberg, Principal Asset Management as of 11 May 2023

ผลการดำเนินงานย้อนหลังจาก Fund Fact Sheet ณ 30 เม.ย. 2023

Cio's view

Source: Fund Fact Sheet as of 30 April 2023

ผลตอบแทนของ Sub-Index ของหุ้นกลุ่ม Health Care

Cio's view

Source: Bloomberg, Principal Asset Management as of 11 May 2023

รายละเอียดกองทุน

กองทุน Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH) ปัจจุบันมีการลงทุนผ่าน 2 กองทุนหลัก คือ AB International Health Care Portfolio และ Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation โดยคาดจะช่วยสร้างโอกาสการลงทุนที่เติบโตไปกับอุตสาหกรรม Health Care ที่มีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการแพทย์ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยกองทุน PRINCIPAL GHEALTH จะลงทุนทั้งในส่วนของ Healthcare แบบดั้งเดิม (Traditional Healthcare) และ Healthcare แบบสมัยใหม่ (Healthcare innovation) ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค (Macro Factors) เพื่อจำกัดความผันผวนของโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (Traditional Healthcare จะมีแนวโน้มปรับตัวลงน้อยกว่าในสภาวะ ตลาดขาลง ส่วน Healthcare Innovation จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นดีกว่าโดยเฉพาะในช่วงตลาดขาขึ้น) โดยกองทุนเน้นกระจายการลงทุนเชิงรุกระหว่าง Traditional Health และ Health Innovation มีการปรับพอร์ตการลงทุนแบบ Dynamic ตามสภาวะตลาดที่เหมาะสม

รายละเอียดของกองทุนหลัก มีดังนี้

  1. กองทุน AB International Health Care Portfolio เน้นลงทุนในกลุ่ม Traditional Healthcare โดยมีกระบวนการลงทุนแบบ Bottom-up และ High conviction ที่เน้นลงทุนบริษัทที่มีคุณภาพสูง เติบโตอย่างมั่งคงในระยะยาว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง (High returns on invested capital) ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้กองทุนได้รับรางวัล Overall Morningstar Rating 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)
  2. กองทุน Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation เน้นลงทุนใน Healthcare Innovation มีการกระจายการลงทุนเชิงรุกผ่าน 5 ธีมนวัตกรรมการแพทย์  ได้แก่ 1. Advanced therapies 2. Med tech 3. Healthcare services 4. Digital healthcare และ 5. Wellbeing โดยมีกระบวนการลงทุนแบบ Bottom-up approach และลงทุนหุ้นประมาณ 50-70 บริษัท

Cio's view

Source: AB International Health care fund presentation and Schroder Health innovation fund presentation,
Data as of December 2021

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ และหุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุน Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH)

AB International Health Care Portfolio:  Industry, Country Allocation and Top 10 Holdings

Cio's view

Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation Portfolio: 
Sector, Geographical Breakdown and Top 10 Holdings

Cio's view

Cio's view

Source: Schroder International Selection Fund Health Innovation Presentation, Data as of 30 April 2023

อ่าน Special Report: Fund Update กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH) ที่นี่

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ /กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนในเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน/บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน PRINCIPAL GHEALTH ในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds  ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / Morning Star: Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล  
(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

ดูข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่