Principal Market Update: เวียดนามมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการสนับสนุนด้านเซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐ ฯ

11.09_Principal Market Update template

11 September 2023

  • ภาคการส่งออกสินค้าของเวียดนาม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดในภาคการส่งออกนั้นมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง หลังจากคุณโจ ไบเดนซึ่งเยือนประเทศเวียดนามในวันที่ 11 ก.ย. 2566 ได้มีการประกาศจากทำเนียบขาวเรื่องความร่วมมือด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยกล่าวว่าเวียดนามมีศักยภาพในการเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญให้กับประเทศสหรัฐ ฯ และสหรัฐ ฯ พร้อมที่จะช่วยเหลือเวียดนามพัฒนาขีดศักยภาพและขยายการผลิตให้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากเวียดนามสามารถส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นจำนวนที่มากขึ้นในอนาคต ย่อมส่งผลดีต่อการบริโภคในประเทศ และเศรษฐกิจของเวียดนามโดยรวม
  • โดยในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าการบริโภคของประชาชนในประเทศเวียดนามจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระหนี้สินในภาคครัวเรือน รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการส่งออกทั้งด้านภาคการผลิตและบริการ โดยเริ่มเห็นสัญญาณจากตัวเลขการค้าปลีกของเวียดนามในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 7.6% YoY สูงขึ้นจากเดือนที่แล้วที่ 7.1% YoY
  • บลจ.พรินซีเพิลมีมุมมองเชิงบวกกับตลาดหุ้นเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงตลาดหุ้นเวียดนามมีการปรับฐานในวันที่ 18 ส.ค. 2566 (อ่านเพิ่มเติม) และหลังจากนั้นตลาดหุ้นเวียดนามทยอยปรับตัวขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนที่พลาดโอกาสครั้งที่แล้ว วันนี้ตลาดหุ้นเวียดนาม (VN Index) ปิด -1.44% เปิดโอกาสให้ทยอยสะสมในช่วงตลาดปรับฐานอีกครั้ง
  • อีกทั้งมูลค่าตลาดหุ้นเวียดนามในปัจจุบันอยู่ในระดับค่อนข้างถูก เมื่อพิจารณาจาก Forward P/E ratio ย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นว่าราคาตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ที่ 10 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ระดับ 12.4 เท่าอยู่ -1 S.D. และทางเรามองว่าโอกาสของตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงครึ่งปีหลัง จะอยู่ที่กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer discretionary) จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งการส่งออกและการบริโภคในประเทศ อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ฯ ยุโรป และจีน ซึ่งเป็นประเทศที่เวียดนามส่งออกในสัดส่วนสูงต่อไป
  • เราแนะนำกองทุน PRINCIPAL VNEQ ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารกองทุนทั้งชาวไทยและเวียดนาม โดยมีการเยี่ยมชมบริษัทและสำรวจตลาดในประเทศเวียดนามในพื้นที่จริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทำให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึกได้ละเอียด ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ม.ค - ก.ค. 2566 ได้ผลตอบแทน 19.68% ขณะที่ดัชนีชี้วัดมีผลตอบแทนเท่ากับ 17.81% (Figure1) และได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ระดับ 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566)
  • กองทุนแนะนำ: กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)

Cio's view

อ่าน Principal Market Update: เวียดนามมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการสนับสนุนด้านเซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐ ฯ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต