Principal Market Update: เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 2566 เติบโต 3% ต่ำคาดการณ์

13 July 2023

  • สหรัฐฯ ประกาศเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน มิ.ย. 2566 เติบโตที่ 3% YoY ต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. 2564 โดยชะลอตัวลงจากเดือน พ.ค. 2566 ที่ 4% และต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 3.1% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เติบโตที่ 4.8% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 5.3% ในเดือน พ.ค. 2566 และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.0% โดยได้รับผลกระทบจากการปรับลดลงของราคารถมือสอง และราคาค่าโดยสารเครื่องบิน อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของค่าที่อยู่อาศัยยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปปรับขึ้น 
  • อย่างไรก็ตามแม้ว่าเงินเฟ้อจะปรับลดลงมากกว่าคาด แต่ตลาดยังมีมุมมองว่ามีโอกาสถึง 94.2% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 25 – 26 ก.ค. 2566 และมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยตลอดการประชุมที่เหลือของทั้งปีนี้ (อ้างอิง FedWatch Tool จาก cmegroup.com)
  • เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในช่วงครึ่งปีหลัง เช่น ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ซึ่งเรามองว่าอาจจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปีนี้จนถึงไตรมาส 1 ปีหน้า และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าค่อนข้างแพงในปัจจุบันซึ่งอาจก่อให้เกิดการปรับฐานได้ บลจ.พรินซิเพิล จึงยังชื่นชอบการลงทุนในกองทุนหุ้นโลกที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพดี (Quality Growth) มีรายได้แข็งแกร่ง สม่ำเสมอ มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน และมี ESG เช่น PRINCIPAL GESG, PRINCIPAL GQE (IPO วันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2566) และเราแนะนำการลงทุนตราสารหนี้โลก เนื่องจากยีลด์ (YTM) ปัจจุบันอยู่ในระดับน่าสนใจ และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ จะช่วยให้ราคาตราสารหนี้โลกปรับตัวดีขึ้น โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL GFIXED อีกทั้งเรายังแนะนำการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามผ่าน PRINCIPAL VNEQ โดยเรามีมุมมองว่าหุ้นเวียดนามจะสามารถฟื้นตัวได้ช่วงครึ่งปีหลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การลดลงของอัตราดอกเบี้ย และสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการผลิตและบริโภค

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Market Update: เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 2566 เติบโต 3% ต่ำคาดการณ์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL GESG, PRINCIPAL GQE ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต