Principal Market Update: เงินเฟ้อสหรัฐฯ เติบโตลดลงที่ 4% ปูทาง Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ย, จีนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมกระตุ้นเศรษฐกิจ

14 June 2023

  • สหรัฐฯ ประกาศเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน พ.ค. 2566 เติบโตที่ 4% YoY ต่ำสุดในรอบ 2 ปี ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 4.9% และต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 4.1% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เติบโตที่ 5.3% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 5.5% ในเดือน เม.ย. 2566 โดยค่าที่อยู่อาศัยยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปรับขึ้นของเงินเฟ้อพื้นฐาน ตัวเลขดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก และยังคงห่างจากเป้าหมายเงินเฟ้อของ Fed ที่ 2% แต่ก็เพียงพอที่จะปูทางให้ Fed หยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในการประชุมคืนนี้
  • จีนประกาศลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องให้ธุรกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางจีน (PBOC) ลดอัตราดอกเบี้ย Reverse Repurchase Rate ระยะ 7 วัน ลง 0.10% สู่ระดับ 1.9% ซึ่งเป็นการปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน อีกทั้งยังประกาศการอัดฉีดสภาพคล่องเป็นจำนวน 2 พันล้านหยวน เทียบเท่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จีนเตรียมมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งมุ่งเน้นกระตุ้นภาคการบริโภคในประเทศ และภาคอสังหาริมทรัพย์ หลังมีสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มเติบโตในระดับที่ชะลอตัวลง
  • บลจ.พรินซิเพิลยังคงมุมมองระมัดระวังต่อการลงทุนในหุ้นโลก จาก Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยได้อีก 1 ครั้ง, สภาพคล่องที่ตึงตัวหลังธนาคารมีแนวโน้มปล่อยสินเชื่อเข้มงวดมากขึ้น และความเสี่ยงการเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ เราจึงแนะนำกองทุนหุ้นโลกที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทมีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น PRINCIPAL GESG และกองทุนหุ้นฝั่งจีน หรือเอเชีย เช่น PRINCIPAL CHEQ, PRINCIPAL CHTECH และ PRINCIPAL APDI สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนทั้งนโยบายการเงินและการคลัง และเรายังชื่นชอบการลงทุนในตราสารหนี้โลก เนื่องจากยีลด์ (YTM) ปัจจุบันอยู่ในระดับน่าสนใจ และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ จะช่วยให้ตราสารหนี้โลกปรับตัวดีขึ้น โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL GFIXED ซึ่งเป็นกองทุนที่มีกระบวนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีทีมการลงทุนที่แข็งแกร่ง และมีประวัติผลการดําเนินงาน (track record) ที่ยาวนาน และโดดเด่น

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Update: เงินเฟ้อสหรัฐฯ เติบโตลดลงที่ 4% ปูทาง Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ย, จีนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GESG กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL CHEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวใน emerging markets ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL CHTECH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL APDI กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต