Principal Market Update: Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด แต่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในปีนี้

15 June 2023

  • จากการประชุมเมื่อคืน Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตามที่ตลาดคาดการณ์ หลังปรับขึ้น 10 ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามจากรายงาน Dot plot ครั้งล่าสุด Fed ยังมีโอกาสปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก 2 ครั้งภายในปีนี้ ซึ่งอาจเริ่มในการประชุมครั้งหน้าเดือน ก.ค. 2566 หาก Fed ขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้จริง จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีนี้อยู่ที่ 5.50 – 5.75% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 22 ปี โดยเจ้าหน้าที่ Fed 12 ท่านมองจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก 2 ครั้งในปีนี้, 4 ท่านมองการปรับขึ้นเพียงแค่ 1 ครั้งก็เพียงพอ และอีก 2 ท่านมองระดับดอกเบี้ยปัจจุบันเป็นระดับที่เหมาะสมจนถึงสิ้นปี
  • โดยรวม Fed มีความ Hawkish มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Dot plot ในเดือน มี.ค. 2566 อย่างไรก็ตาม Fed ยังกล่าวว่าจะพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจการปรับขึ้นดอกเบี้ย และยังยึดมั่นต่อการทำงานให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ระดับปกติที่ 2%
  • บลจ.พรินซิเพิล คงมุมมองระมัดระวังการลงทุนในหุ้นโลก หลังท่าที Fed มีความ Hawkish มากขึ้น รวมถึงสภาพคล่องที่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด การเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ รวมถึงหุ้นสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นค่อนข้างสูงในปีนี้ โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เราแนะนำกองทุนหุ้นโลกที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทมีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น PRINCIPAL GESG และกองทุนหุ้นฝั่งจีน หรือเอเชีย เช่น PRINCIPAL CHEQ, PRINCIPAL CHTECH และ PRINCIPAL APDI ซึ่งเตรียมคาดหวังนโยบายกระตุ้นทางการเงินและการคลังเพิ่มเติม รวมถึงตราสารหนี้โลกที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้พอร์ตลงทุนเมื่อเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูง โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL GFIXED

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Market Update: Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด แต่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในปีนี้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GESG กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL CHEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวใน emerging markets ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL CHTECH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL APDI กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต