Principal Market Update: Evergrande บริษัทอสังหาฯ จีนได้ยื่นคำร้องต่อศาลสหรัฐฯ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้ว

18.08_Principal Market Update template

18 August 2023

  • อุปสรรคการลงทุนในประเทศจีนยังคงออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัท Evergrande ซึ่งเคยสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นและตราสารหนี้จีนในวงกว้างเมื่อ 2 ปีก่อนก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลนิวยอร์คเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายสหรัฐฯ มาตรา 15 แล้ว
  • จังหวะเวลาของเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความน่าเป็นห่วงต่อตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรจีนไม่น้อยหลังจากเมื่อกลางสัปดาห์นี้ บริษัท Country Garden ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในบริษัทอสังหาฯ ขนาดใหญ่ของจีนผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 22.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีระยะเวลาผ่อนผัน หรือ grace period อีก 30 วันเพื่อให้ทางบริษัทหาเงินมาชำระให้ได้
  • หากสังเกตจากดัชนี Bloomberg China High Yield Bond Index จะยังไม่พบสัญญาณที่สะท้อนความกังวลว่าจะเกิดผลกระทบจากกรณี Country Garden ลุกลามเป็นวงกว้างในรอบนี้ เมื่อเทียบกับกรณี Evergrande เมื่อ 2 ปีก่อน
  • อย่างไรก็ตาม ทาง บลจ. พรินซิเพิล ประเมินว่าข่าวของ Evergrande ที่กลับมาสู่ประเด็นหลักอีกครั้งในวันนี้จะเป็นประเด็นที่นักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เนื่องจากขนาดของหนี้ของบริษัท 1) Evergrande มีขนาดใหญ่กว่า Country Garden มาก อยู่ที่ระดับ 340 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ 2) ความสามารถในการชำระหนี้โดยเฉพาะในสกุลดอลลาร์จะน้อยลงเนื่องจากอัตราเงินหยวนที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ 16 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และ 3) ตัวเลขยอดขายบ้านหรือ Home Sales ในจีนยังคงอยู่ในระดับซบเซา
  • ในวันจันทร์หน้า (21 ส.ค. 2566) จะมีโอกาสที่รัฐบาลจีนสามารถ “ส่งสัญญาณ” ให้กับตลาดถึงความจริงจังในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการประกาศอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rate ได้ 
  • ทั้งนี้ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดถึง reaction ของตลาดในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ว่ามาตรการที่จะประกาศออกมาช่วยเหลือจะเพียงพอหรือไม่
  • ในแง่ exposure ของผู้ถือหน่วย บลจ. พรินซิเพิล กองทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นประเทศจีน PRINCIPAL CHEQ, PRINCIPAL CHTECH และ PRINCIPAL APDI ไม่มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท Country Garden และบริษัท Evergrande as of 31 ก.ค. 2566

ที่มา: Bloomberg, Schroder และ Principal ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566

อ่าน Principal Market Update: Evergrande บริษัทอสังหาฯ จีนได้ยื่นคำร้องต่อศาลสหรัฐฯ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้ว ที่นี่

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL CHEQ ลงทุนกระจุกตัวใน emerging markets ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL CHTECH ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL APDI ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต