Principal Market Update: ได้จังหวะเข้าสะสมกองทุน PRINCIPAL VNEQ เพิ่มแล้ว

21.08_Principal Market Update template

21 August 2023

  • เมื่อวันศุกร์ (18 ส.ค. 2023) ดัชนี VN Index ปรับตัวลดลง 4.5% จากการผสมผสานของ sell-off และ take profit จากนักลงทุน จากปัจจัยอย่างน้อยสามข้อได้แก่ 1) โทนของเฟดซึ่งออกมาในลักษณะสายเหยี่ยว (Hawkish) 2) ข่าวเรื่อง China Evergrande ยื่นต่อศาลสหรัฐฯ เพื่อขออำนาจปกครองกรณีล้มละลายตามมาตรา 15 (อ่านเพิ่มเติม) และ 3) การ sell-off หุ้นในกลุ่ม Vingroup ตามการปรับตัวลดลงแรงของหุ้น Vinfast
  • การปรับตัวลดลงในระดับเกิน 4% เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้หลังจากดัชนีปรับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพมาตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย. ปีนี้ โดยมีอัตราผลตอบแทนของดัชนีอยู่ที่ 18% ตั้งแต่ต้นปี หลังจากการปรับลดรอบนี้
  • แต่หากมองย้อนกลับไปในอดีต การปรับตัวลง (และขึ้น) ในระดับดังกล่าว (ปรับเพิ่มขึ้น หรือ ปรับลดลง 4% ภายใน 1 วัน ไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปกติ โดยหากมองย้อนกลับไปในช่วง 3 ปีนี้พบว่ามีเหตุการณ์นี้ถึง 13 ครั้ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปของเศรษฐกิจตลาดชายขอบ (Frontier Markets) เช่น เวียดนาม
  • หากพิจารณาปัจจัย Valuation จะพบว่าตลาดเวียดนามยังคงมีพัฒนาการที่ดีต่อเนื่องและปัจจัยสนับสนุนขั้นพื้นฐานที่ยังดีเช่นเดิม โดย forward PE ratio ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 10 เท่าซึ่งต่ำกว่าระดับ - 1 SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ระดับ 12.4 เท่า ในขณะที่ EPS ยังอยู่ใน  เทรนด์ขาขึ้น
  • ทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. พรินซิเพิล ยังคงเน้นลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ คุณภาพดี และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเมินว่าตลาดยังคงมีศักยภาพให้ระดับราคาปรับตัวเพิ่มต่อได้ทั้งในระยะยาวและในระยะสั้น โดยยังคงมอง upside ตลาดยังมีปัจจัยบวกอีกมากที่น่าจะเห็นผลได้ชัดขึ้นในไตรมาส 4 ของปีนี้
  • นอกเหนือจากนี้ มองกลุ่มการบริโภคภายในประเทศยังถือเป็น laggard play ของตลาดซึ่งพอร์ตการลงทุนของ PRINCIPAL VNEQ ถืออยู่ส่งเสริมให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดในช่วงไตรมาส 4 นี้,
  • ทางเรามองเป็นโอกาสดีระยะสั้นสำหรับนักลงทุนที่ยังหาโอกาสเพิ่มการสะสมกองทุนนี้ และยังมีสัดส่วนไม่ครบตามเป้าหมายการลงทุนการจัดสรรสินทรัพย์ให้พิจารณาทยอยเข้าสะสมได้

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Market Update: ได้จังหวะเข้าสะสมกองทุน PRINCIPAL VNEQ เพิ่มแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต