Principal Market Update: หุ้นเวียดนามเริ่มปรับฐาน แต่พื้นฐานยังแกร่ง เปิดโอกาสทยอยสะสมอีกครั้ง

25.09_Principal Market Update template

25 September 2023

  • หุ้นเวียดนามปรับตัวลงแรง 3 วันติดต่อกันจากปัจจัยกดดันจากนอกประเทศ เช่น การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อีกหนึ่งครั้งที่ยังไม่แน่นอนในปีนี้ และภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ยังอ่อนแอ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยภายในประเทศที่เพิ่มความกดดันต่อตลาดด้วย เช่น ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ออกพันธบัตรระยะสั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือน มี.ค. ปีนี้ สร้างความกังวลว่า SBV จะลดระดับการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง หรือ บริษัทโบรคเกอร์ในประเทศเวียดนามปรับลด margin lending ratio ที่ 5 – 10% ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขายทำกำไรได้
  • อย่างไรก็ตามเรามีมุมมองว่าการปรับฐานดังกล่าว เป็นโอกาสทยอยซื้อสะสมสำหรับนักลงทุนที่ยังมีสัดส่วนหุ้นเวียดนามน้อยกว่า เป้าหมาย ผ่าน PRINCIPAL VNEQ เนื่องจากการกระทำของ SBV ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะสิ้นสุดการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย แต่เป็นมาตรการที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความเสถียรภาพสูงขึ้นมากกว่า ในส่วนของการลดลงของ margin lending ration อ้างอิงตามข้อมูลในปัจจุบัน ระดับการใช้ margin ของรายย่อยยังอยู่ต่ำกว่าในช่วงจุดสูงสุดในปี 2022 ค่อนข้างเยอะ
    เราจึงเห็นว่าโอกาสที่นักลงทุนรายย่อยจะขายหุ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยเหตุผลนี้มีน้อยมาก
  • กองทุน PRINCIPAL VNEQ มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก โดยเลือกหุ้นรายตัวที่เป็นผู้ชนะระยะยาวที่มีการเติบโตสูงและธรรมาภิบาลในแต่ละอุตสาหกรรม โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและเวียดนามใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-down เพื่อประเมินด้านเศรษฐกิจมหภาคเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจลงทุน และวิเคราะห์แบบ Bottom-up เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีราคาซื้อขายในตลาดหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงจากการประเมิน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ปัจจุบันกองทุนมีการเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Consumer Discretionary (สินค้าฟุ่มเฟือย) มากขึ้น เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจบ่งบอกสัญญาณด้านการบริโภคในประเทศเวียดนามที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก
  • กองทุน PRINCIPAL VNEQ สามารถสร้างผลตอบแทนได้อันดับ 1 ต่อเนื่อง 6 เดือน (ตั้งแต่มี.ค – ส.ค 2566) ในกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทย ผลตอบแทนเดือน ม.ค. - ส.ค. อยู่ที่ 21.17% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 19.06% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566)

Cio's view

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Market Update: หุ้นเวียดนามเริ่มปรับฐาน แต่พื้นฐานยังแกร่ง เปิดโอกาสทยอยสะสมอีกครั้ง