Principal Market Update: ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 5.25% - 5.50%

27.07_Principal Market Update

27 July 2023

  • จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) เมื่อคืน Fed ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ สู่ระดับ 5.25% - 5.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี โดยเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 11 นับตั้งแต่เดือน  มี.ค. 2565 ที่เริ่มวัฏจักรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอการปรับขึ้นของเงินเฟ้อ อีกทั้งเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed ยังเปิดโอกาสถึงการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมครั้งหน้าเดือนก.ย. 2566 โดยจะพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อประกอบการตัดสินใจ
  • แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ ฯ อยู่ในจุดต่ำสุดในรอบสองปี โดยเดือนมิ.ย. 2566 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. ปีที่แล้วที่ 9.1% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ทยอยปรับลดลงที่ 4.8% ในเดือน มิ.ย. 2566 อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่สำคัญของ Fed คือ การทำให้อัตราเงินเฟ้อลดมาอยู่ในระดับ 2% อย่างมีเสถียรภาพ
  • จาก Fed ที่ยังมีโอกาสต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า และภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้จนถึงไตรมาส 1 ปีหน้า ส่งผลให้ปัจจุบัน บลจ.พรินซิเพิล ยังแนะนำการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพดี (Quality growth) มีรายได้และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เช่น กองทุน PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GQE และยังแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้โลก เนื่องจากยีลด์ (YTM) ในปัจจุบันอยู่ในระดับน่าสนใจ อีกทั้งหากเกิดเศรษฐกิจถดถอยขึ้นในสหรัฐ ฯ ราคาตราสารหนี้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจึงแนะนำกองทุน PRINCIPAL GFIXED ที่มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกเชิงรุกจาก PIMCO แนะนำการลงทุนในประเทศเวียดนามในกองทุน PRINCIPAL VNEQ ที่ลงทุนในหุ้นเวียดนามขนาดใหญ่คุณภาพดี โดยมีปัจจัยบวกจากการที่ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวได้ดีในครึ่งปีหลัง และมีสภาพคล่องมากขึ้นจากการที่นักลงทุนรายย่อยกลับเข้ามาลงทุน อีกทั้งรัฐบาลยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) มีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือภาคการเงิน การลงทุน และอสังหา ฯ อีกทั้งยังแนะนำกองทุน PRINCIPAL GIF ซึ่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีรายได้มั่นคงแม้กระทั่งในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีความสามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ และเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่จะใช้กระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนเนื่องจากมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่าหุ้นโลก

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Market Update: ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 5.25% - 5.50%

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GQE ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวยุโรป และอเมริกาเหนือผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /  กองทุน PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต