Principal Market and Fund Update: Market Volatility => Strategy Buy on Dip

Principal Market and Fund Update: Market Volatility => Strategy Buy on Dip

Technology winners for the new normal COVID-19 นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจ และภาพการลงทุนในปี 2020 โดยการระบาดของโรค COVID-19 นั้น ทำให้รัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนทั่วโลกต่างร่วมมือกันในการป้องกันการระบาด ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการจำกัดการเดินทาง การเว้นระยะห่างทางสังคม และกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่บุคคลในสังคม และแก้จุดบอดต่อความยากลำบากต่างๆ ที่เกิดจากการเดินทาง และการเข้าถึงอย่างง่ายดาย เช่น การทำงานจากที่บ้าน การซื้อ-ขายสินค้าบนระบบออนไลน์ การศึกษาทางไกล ฯลฯ ได้รับประโยชน์อย่างมากจากสถานการณ์ภาคบังคับ ที่ทำให้ผู้ใช้งานรายใหม่ต้องเข้ามาใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการที่รัฐบาลและเอกชน ได้ ร่วมมือกันเพื่อคิดค้นวิธีการป้องกันและรักษาโรค COVID-19 เอง ก็ทำให้เกิดการสนับสนุนด้านงบประมาณ และการก่อเกิดเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่รวดเร็วมากขึ้น จะสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นในภาคการลงทุนปี 2020 ที่ราคาสินทรัพย์ซึ่งได้รับประโยชน์จากการระบาดของโรค COVID-19 นั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว การเดินทางและกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงต่อภาวะเศรษฐกิจสูง (Cyclical Stocks) ที่มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

df

ki

Market Rotation ในมุมมองอีกด้าน การเกิดขึ้นของโรค COVID-19 การค้นพบวิธีการป้องกันอย่างวัคซีน COVID-19 นั้นก็นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อภาพเศรษฐกิจและการลงทุน การเกิดขึ้นของวัคซีน COVID-19 นั้นทำให้วิถีชีวิตที่เคยถูกจำกัดการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโลกแห่งความจริงที่เคยลดลงไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจก็มากขึ้นด้วย ประกอบกับนโยบายในการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล และธนาคารกลางทั่วโลกผ่านภาคการเงินและการคลัง ที่ยังไม่มีทีท่าจะจบลงอย่างง่ายๆ ทำให้โดยรวมแล้วส่งผลดีต่อภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 หรือกลุ่ม Cyclical Stocks เช่น Bank, Energy ซึ่ง Laggards ในปี 2020 และเกิดภาวะการขายทำกำไรจากกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากๆ ในช่วงปี 2020 โดยมีชื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า Cyclical Rotation นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการไถ่ถอนกองทุน Thematic ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้น Tech ขนาดกลาง ที่โตเร็ว ทำให้มีแรงขายหุ้นกลุ่มดังกล่าว รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Bond Yield พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้จากความกังวลของนักลงทุนต่อธนาคารกลางอย่าง FED ว่าจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ทั้งที่ในความเป็นจริงยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการใดๆ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ และคาดว่าน่าจะเป็นเพียงปัจจัยในระยะสั้น ผลที่ตามมา คือ ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ เช่น DJIA หรือ S&P500 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นหลายกลุ่มทั้งกลุ่ม เทคโนโลยี และ Cyclical Stocks ก็ยังประคองตัวอยู่ได้ในขณะที่ดัชนี NASDAQ ปรับตัวลง

lo
Source: WSJ, as of 8 March 2021

มุมมองการลงทุน Buy on Dip

บลจ. พรินซิเพิล มองว่า การฟื้นตัวของราคาหุ้นกลุ่ม Bank, Energy Earning Growth 2Q21 จะฟื้นตัวแรง เพราะเป็นการเทียบแบบ YoY กับ 2Q20 ซึ่งเป็นจุด bottom ของ Earnings ดังนั้น ภาพการฟื้นตัวของ Bank, Energy จึงอาจเป็นภาวะระยะสั้น เมื่อเข้าสู่ Q3 – Q4 ตัวเลข Earning Growth ก็จะค่อยๆ แผ่วลง ในขณะเดียวกันสำหรับหุ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจุดบกพร่องในระบบเศรษฐกิจอย่างกลุ่ม Tech โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม Cloud Computing และ Health Innovation นั้นจะยังมีโอกาสเติบโต และเป็นผู้ชนะในระยะยาว (structural winner) แม้การระบาดของโรค COVID-19 จะหมดไป และยังมีแนวโน้มกำไรเติบโตดีในระยะยาว โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรนั้นจะยังเป็นเลข 2 หลักใน 5-10 ปีข้างหน้า และการที่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวลงจึงน่าจะเป็น Healthy Correction (หลังจาก Perform ดีในปี 2020) ที่สร้างโอกาสในการทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว 

โดยทาง บลจ. พรินซิเพิลจึงยังคงคำแนะนำการทยอยสะสมแบบ “Buy on Dip”

ZX


-    กองทุน PRINCIAPL GHEALTH ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
-    กองทุน PRINCIAPL GCLOUD ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ในกองทุนหุ้นกลุ่ม Health Innovation ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลท์ อินโนเวชัน (PRINCIPAL GHEALTH) และกลุ่ม Cloud Computing กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD) หรืออาจเน้นการลงทุนในกองทุนที่ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น แต่ยังคงเน้นธุรกิจที่มีความสามารถปรับตัวในธีม Disruptive Change อย่างกองทุน Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP) และสามารถยังสามารถใช้กลยุทธ์ในลักษณะการ “buy on dip” ดังกล่าวกับหุ้นในกลุ่มประเทศเอเชียอย่าง PRINCIPAL APDI และจีน อย่าง PRINCIPAL CHEQ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ได้ดี มีโอกาสได้รับประโยชน์การฟื้นตัวของ Demand ที่เพิ่มขึ้นของการค้าโลก และยังมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มประเทศที่สามารถเติบโตได้ดีในระยะยาวจากโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ทิศทางโลกในยุคปัจจุบัน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP)
กองทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลักผลการดำเนินงานระยะยาวโดดเด่นที่รับ Rating 5 ดาวจาก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 28 Feb 2021) มาอย่างยาวนานอย่าง Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund ที่เน้นคัดเลือกหุ้นรายตัวของธุรกิจคุณภาพปรับตัวได้ดี โดยมี Universe ในการลงทุนที่กระจายทั้งในและนอกกลุ่มเทคโนโลยี กระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนในภาวะที่เกิด Sector Rotation 

gopp

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD)
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)
กองทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลัก WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ที่เน้นสร้างผลตอบแทนเลียน BVP Nasdaq Emerging Cloud Index ซึ่ง ลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่มีรายได้หลักจาก Cloud Computing บนหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่โดดเด่น จัดสรรน้ำหนักการลงทุนแบบ Equal-weighting ช่วยเพิ่มการกระจายความเสี่ยงและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงในภาวะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่น

zs

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลท์ อินโนเวชั่น Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH)
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

กองทุนประเภท Fund of Funds ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund และ Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund ซึ่งเน้นหุ้นของธุรกิจ Healthcare ที่มีนวัตกรรมล้ำโลก ครอบคลุมทั้ง Value Chain ตั้งแต่ (1) การระบุสาเหตุที่แท้จริงของโรค (2) การวินิจฉัย (3) การรักษา (4) การป้องกัน ไปจนถึง  (5) การช่วยขับเคลื่อนปฏิบัติการการรักษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการลงทุนระยะยาวกับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ทั่วโลกทั้งกลุ่มที่มีและยังไม่มีปัญหาสุขภาพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)
กองทุน Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund กองทุนที่สร้าง โอกาสลงทุนในหุ้นคุณภาพดี โตเร็ว ปันผลสูงในภูมิภาค Asia Pacific ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดในแต่ละขณะ (Dynamic) และมี Universe การลงทุนที่ ครอบคลุมหุ้นศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับ Megatrend เช่น E-commerce, Online Learning, พลังงานสะอาด ฯลฯ

dsf


กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ Principal China Equity Fund (PRINCIPAL CHEQ)
กองทุนประเภท Fund of Funds รวมรวมกองทุนหุ้นจีนศักยภาพสูงไว้ในที่เดียว และปรับสัดส่วนตามสภาวะแวดล้อมแบบ Active Management ลดผลกระทบจากความเสี่ยงขาลง เพิ่มศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (Maximum Drawdown in the first Decile) เน้นสัดส่วนการลงทุนหลักในหุ้นจีนที่ได้รับประโยชน์เชิงโครงสร้างในนโยบายพัฒนาประเทศของจีนในระยะยาว เช่น กลุ่มบริโภค กลุ่มเทคโนโลยี ฯลฯ

cs


อ่าน Principal Market and Fund Update: Market Volatility => Strategy Buy on Dip ฉบับเต็มที่นี่

 

Disclaimer

PRINCIPAL GHEALTH
ผู้ลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน PRINCIPAL GHEALTH/กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียวดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม/กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้นทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 

PRINCIPAL GCLOUD
กองทุนหลัก มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผ้ลูงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป ที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม/กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้นทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 

PRINCIPAL GOPP
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

PRINCIPAL APDI
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

PRINCIPAL CHEQ
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดำเนิน งานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง  และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน / การวัดผลการดำเนินงาน จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Morning Star - Copyright @2021 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : 
(1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล 
(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ 
(3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อ่านข้อมูลกองทุนรวมเพิ่มเติม