Principal Update: 29 May 2023

ไบเดนกับแมคคาร์ธี บรรลุข้อตกลงในการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐ

  • โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการปรับเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้อตกลงเบื้องต้นต่อการขยายเพดานหนี้ เช่น จะเพิ่มเพดานหนี้เป็นระยะเวลา 2 ปี และรัฐบาลจะต้องลดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้จะต้องส่งผ่านไปยังสภาคองเกรสเพื่อให้ลงมติอนุมัติ และจะส่งให้กับปธน.ไบเดนลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 5 มิ.ย. ซึ่งเป็นวัน X-date ใหม่ที่ทาง เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ กำหนดขึ้น มิฉะนั้นรัฐบาลสหรัฐฯจะผิดนัดชำระหนี้ในวันดังกล่าว
  • ถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องเพดานหนี้สหรัฐฯมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทางบลจ.พรินซิเพิลยังคงมีความระมัดระวังต่อการลงทุน เนื่องจากเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Core CPI ของสหรัฐฯ ที่ยังทรงตัวเหนือ 5%, แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่เข้มงวดมากขึ้น และความเสี่ยงการเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ เราจึงยังแนะนำกองทุนหุ้นโลกที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทมีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น PRINCIPAL GESG และกองทุนหุ้นฝั่งจีน หรือเอเชีย เช่น PRINCIPAL CHEQ, PRINCIPAL CHTECH และ PRINCIPAL APDI จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง อีกทั้งเราชื่นชอบการลงทุนในตราสารหนี้โลก เนื่องจากยีลด์ (YTM) ปัจจุบันอยู่ในระดับน่าสนใจ ประกอบกับแนวโน้มที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งปีหลังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้ตราสารหนี้โลกปรับตัวดีขึ้น โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL GFIXED

อ่าน Principal Update: 29 May 2023

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GESG กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund  / PRINCIPAL CHEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวใน emerging markets ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL CHTECH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL APDI กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต