Fed ส่งสัญญาณสิ้นสุดขึ้นดอกเบี้ย พร้อมลด 3 ครั้งปีหน้า หนุนลงทุน PRINCIPAL GCREDIT (โอกาสสุดท้ายก่อนปิด IPO) อย่าพลาด Santa Rally

20231214

•    จากการประชุม Fed เมื่อคืน Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25 - 5.5% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันตามคาด อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตลาดไม่ได้คาดการณ์คือ Fed ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนต่อการจบวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้ พร้อมคาดมีแนวโน้มลดดอกเบี้ย ประมาณ 0.75% หรือ 3 ครั้งในปีหน้า โดย เจอโรม พาวเวล ชี้แจ้งว่าเรากำลังคำนึงถึงว่าการคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงนานจนเกินจะมีความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อได้ปรับลดลงมาอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้ว (ล่าสุด US CPI ของเดือน พ.ย. อยู่ที่ 3.1% YoY ตามคาด และปรับลดลงจาก 3.2% YoY ในเดือน ต.ค. และ US Core CPI อยู่ที่ 4.0% YoY ตามตลาดคาดการณ์ ทรงตัวจากเดือน ต.ค. ที่ 4% YoY) อีกทั้ง พาวเวล ยังกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ Fed กำลังหันเหความสนใจไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนปรับขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี S&P 500 +1.37% และดัชนี Nasdaq +1.38% 
•    ตลาดมองโอกาสของ Fed ต่อการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือน มี.ค. ที่ 65.9% ,ครั้งที่ 2 ในเดือน พ.ค. ที่ 54.7% และครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. ที่ 52.9% ซึ่งทั้งหมดปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับในระดับก่อนการประชุม Fed เมื่อคืน (อ้างอิง Fed Watch Tool ของ CME group as of 14 Dec 23)
•    บลจ.พรินซิเพิล แนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีเป็นหลัก โดยในส่วนของตราสารทุนทั่วโลกคือ PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GOPP รวมถึงกองทุนหุ้นเวียดนามผ่าน PRINCIPAL VNEQ (อ่านเพิ่มเติม) และในส่วนของตราสารหนี้ เรามีมุมมองบวกต่อตราสารหนี้โลก ประเภท Investment Grade โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง Fed ส่งสัญญาณชัดเจนต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 3 ครั้งในปีหน้า ซึ่งจะส่งเสริม sentiment เชิงบวกให้กับตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีนัย โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL GCREDIT (เปิดเสนอขายในวันที่ 27 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2566, รับชมวีดีโอเพิ่มเติม) มีกองทุนหลักคือ BNY Mellon Global Credit Fund คือเน้นลงทุนในตราสารหนี้ Investment grade ทั่วโลกที่มีคุณภาพดีประมาณ 80 – 100% และตราสารหนี้ในกองทุนไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ (Default) เลย อีกทั้งกองทุนนี้ยังมีผลตอบแทนที่โดดเด่น ชนะดัชนีอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ ในระยะเวลา 10 ปี จาก 11 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกลยุทธ์นี้ และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2023)


อ่าน Fed ส่งสัญญาณสิ้นสุดขึ้นดอกเบี้ย พร้อมลด 3 ครั้งปีหน้า หนุนลงทุน PRINCIPAL GCREDIT (โอกาสสุดท้ายก่อนปิด IPO) อย่าพลาด Santa Rally


เปิดบัญชีกองทุนรวม ผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิกคำเตือน: ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /  PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต