ตลาดหุ้นจีนผันผวนมากขึ้น มาตรการกระตุ้นอาจส่งผลช้ากว่าคาด แนะนำสับเปลี่ยนหุ้นจีนออก แล้วลงทุนในหุ้นโลกคุณภาพ

Image

 

  •  บลจ.พรินซิเพิล มองเห็นถึงแนวโน้มความผันผวนของตลาดหุ้นจีนจะมากขึ้น หลังผลของมาตรการต่าง ๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลจีนกระตุ้น ยังคงรอการให้กลไกการส่งผ่านผลลัพธ์สู่ตลาดหุ้น (policy transmission mechanism) ทำงานก่อน นอกจากนี้ตัวเลข PMI ภาคการผลิตล่าสุดปรับลดลงต่ำ 50 อยู่ในโซนหดตัว ดังนั้นเราจึงแนะนำสับเปลี่ยนหุ้นจีนออกเพื่อรอดูจังหวะ แล้วลงทุนในกองทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลกคือ PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG แทน โดยนักลงทุนสามารถอ้างอิงน้ำหนักในแต่ละกองทุนที่เราแนะนำได้ดังนี้ 

  • บลจ.พรินซิเพิล มองเห็นถึงแนวโน้มความผันผวนของตลาดหุ้นจีนจะมากขึ้น หลังผลของมาตรการต่าง ๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลจีนกระตุ้น ยังคงรอการให้กลไกการส่งผ่านผลลัพธ์สู่ตลาดหุ้น (policy transmission mechanism) ทำงานก่อน นอกจากนี้ตัวเลข PMI ภาคการผลิตล่าสุดปรับลดลงต่ำ 50 อยู่ในโซนหดตัว ดังนั้นเราจึงแนะนำสับเปลี่ยนหุ้นจีนออกเพื่อรอดูจังหวะ แล้วลงทุนในกองทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลกคือ PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG แทน โดยนักลงทุนสามารถอ้างอิงน้ำหนักในแต่ละกองทุนที่เราแนะนำได้ดังนี้ 
     

Image

 

  • จากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะฝั่งอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามาตรการดังกล่าวมีโอกาสที่ผลลัพธ์ที่รัฐบาลหวังไว้จากการดำเนินนโยบาย (policy prescription) จะยังมาช้ากว่าที่รัฐและตลาดคาดหวังไว้ เช่น มาตรการที่ให้รัฐบาลท้องถิ่นรับซื้อบ้านที่ค้างสต๊อกจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนำไปเปลี่ยนเป็นโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (Social housing) ซึ่งมีราคาค่อนข้างต่ำ ดังนั้นราคาที่รัฐบาลรับซื้อจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงมีราคาที่ต่ำด้วย ผลที่ตามมาคือบริษัทพัฒนาอสังหาฯอาจมีแนวโน้มที่ไม่ขายบ้านให้รัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วกับ 8 เมืองที่เป็นเมืองทดลอง (Pilot Cities) เช่น Tianjin, Qingdao หรือ Fuzhou แต่ผลกระทบค่อนข้างจำกัด และน้อยกว่าคาด 

  • อีกทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค. ของจีน ปรับลดลงสู่ระดับ 49.5 จาก 50.4 ในเดือน เม.ย. ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 50.4 ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจอยู่ในภาวะหดตัวอีกครั้ง 
  • เราจึงแนะนำนักลงทุนสับเปลี่ยนหุ้นจีนออกจากพอร์ตแล้วนำไปลงทุนในกองทุนหุ้นโลกคุณภาพ คือ PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG แทน 
  • สามารถอ่าน Fund Fact Sheet ได้ที่: PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG


คำเตือน: Principal Asset Allocation Plan เป็นบริการการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพิจารณาและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดส่งผลให้สัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเข้าสู่สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็นเพียงคำแนะนำของ บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามคาดหวัง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คำอธิบายประกอบ Clients’ Portfolio Model 5 พอร์ตลงทุนแนะนำ 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “ปานกลางค่อนข้างสูง” แนะนำพอร์ตการลงทุน “Income” 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูง” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income” และ “Balance”
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูงมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth” และ “Global Growth”
ทั้งนี้หากท่านผู้ลงทุนมีความประสงค์จะลงทุนในพอร์ตลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของท่าน ท่านจะต้อง “ยืนยัน” รับทราบความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่ท่านได้เลือกลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GREITs กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก  / PRINCIPAL GREITs, PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GCREDIT กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในยุโรป อังกฤษ และอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL KEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL DPLUS มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ดังนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต