จีนเตรียมใช้งบ 2 ล้านๆ หยวนซื้อหุ้นพยุงตลาด อาจเกิดแค่รีบาวน์ระยะสั้น แนะนำลงทุนตราสารหนี้ และตราสารทุนที่มีคุณภาพดี

  • บลจ.พรินซิเพิล คงมุมมอง Neutral ต่อตลาดหุ้นจีน แม้ว่าทางการจีนเตรียมทุ่มงบประมาณ 2 ล้าน ๆ หยวน (2.78 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เข้าซื้อตลาดหุ้นจีน (On-Shore) เพื่อช่วยพยุง sentiment ตลาด หลังดัชนี CSI 300 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี โดยมุมมองการลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เป็นไปตามตารางแสดงด้านล่าง 
  • จากข้อมูลในอดีตส่วนมากเมื่อรัฐบาลจีนมีการเข้าแทรกแซงตลาดหุ้นเพื่อช่วยพยุง sentiment (ดั่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันคือการประกาศห้ามธุรกรรม short selling และเตรียมเงินเข้าซื้อหุ้นในตลาด) ผลกระทบเชิงบวกจะเกิดขึ้นแค่ในระยะสั้นเท่านั้น โดยระยะยาวตลาดหุ้นจีนยังคงมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเศรษฐกิจที่แท้จริง หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่เพียงพอ และจากท่าทีของรัฐบาลจีน และธนาคารกลางจีน (PBOC) ล่าสุด เรายังไม่เห็นความชัดเจนของมาตรการดังกล่าว ดังนั้นหากนักลงทุนมีสัดส่วนหุ้นจีนไม่ได้เยอะจนเกินไป และยอมรับความผันผวนของตลาดระยะสั้นได้ สามารถถือลงทุนหุ้นจีนได้ในระยะยาว จากมูลค่าตลาดที่ถูก อย่างไรก็ตามถ้านักลงทุนมีสัดส่วนหุ้นจีนสูงเมื่อเทียบกับพอร์ตโดยรวม และรับความผันผวนระยะสั้นไม่ได้ แนะนำให้ลดสัดส่วนเพื่อนำไปลงทุนในกองทุนหุ้นคุณภาพแทน (PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG) 
  • สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก เรายังมีมุมมองเป็นบวกต่อสินทรัพย์ที่เน้นคุณภาพ ทั้งในแง่ของตราสารหนี้ และตราสารทุน เนื่องจากตลาดยังมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญมากขึ้น เช่น ความคาดหวังของตลาดต่อ Fed ที่จะลดดอกเบี้ยถึง 6 - 7 ครั้ง ซึ่ง Fed อาจปรับลดไม่ได้ตามคาด, ทิศทางของเงินเฟ้อสหรัฐฯ และการประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ Q4 23 ที่กำลังเกิดขึ้น
  • โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL GCREDIT ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ทั่วโลก มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่น ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว และตราสารหนี้ที่เคยลงทุนในพอร์ตไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้เลย ในส่วนของกองทุนหุ้นคุณภาพ ทางเราแนะนำ PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG ที่เน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ มีคุณภาพสูง มีลักษณะของกำไรผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจต่ำ และทั้ง 2 กองทุนได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว เช่นกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2023)
     

    Image

Source: Principal as of 24 January 2024

อ่าน จีนเตรียมใช้งบ 2 ล้านๆ หยวนซื้อหุ้นพยุงตลาด อาจเกิดแค่รีบาวน์ระยะสั้น แนะนำลงทุนตราสารหนี้ และตราสารทุนที่มีคุณภาพดี 

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /  PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต