เพิ่มน้ำหนักหุ้นเวียดนาม ผ่าน PRINCIPAL VNEQ จากกำไรโต ปัจจัยพื้นฐานหนุน มูลค่าน่าสนใจ

7feb24
  • บลจ.พรินซิเพิลแนะนำเพิ่มน้ำหนักหุ้นเวียดนามในพอร์ตการลงทุน โดยอ้างอิงตามพอร์ตแนะนำตามระดับความเสี่ยงด้านล่าง หลังจากผ่านมา 1 เดือน ของปี 2024 หุ้นเวียดนามโดยรวมมี Outlook ที่สดใสมากขึ้น จากกำไร Q4 23 ที่แข็งแกร่ง ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้น และตลาดหุ้นกู้ที่คึกคัก ขณะที่ Valuation ยังอยู่ในระดับน่าดึงดูด
  • ตลาดหุ้นเวียดนาม (VN Index) ปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปี 5.2% (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 2567) outperform ตลาดหุ้นโดยภาพรวมทั่วโลก โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการประกาศ Earnings Q4 23 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งกำไรสุทธิเติบโตถึง 30.4% YoY (อ้างอิงข้อมูลจาก 1,128 บริษัทที่ประกาศงบแล้ว และคิดเป็นประมาณ 96% ของ Market Cap ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 2567) นำโดยกลุ่มธนาคารที่มีกำไรสุทธิโตถึง 22.5% จากค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้เสียที่ลดลง
  • ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ PMI ภาคการผลิตของเวียดนามในเดือน ม.ค. ปรับขึ้นเกินระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนยอดคำสั่งซื้อใหม่ (new order) อีกทั้งการนำเข้าและส่งออกก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยในเดือน ม.ค. โดยยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 7% MoM หรือ 42% YoY ขณะที่นำเข้าปรับขึ้น 4% MoM หรือ 33% YoY แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกิจกรรมทางการค้า (trade activities) ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ม.ค. เวียดนามมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 1.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10.9% MoM หรือ 73.6% YoY 
  • ในแง่ของ Valuation ตลาดหุ้นเวียดนามเทรดอยู่ที่ – 1.5 SD ของ forward P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และในช่วงเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาตลาดหุ้นกู้เวียดนามยังคงมีการซื้อขายอย่างคึกคัก มีการออกหุ้นกู้ใหม่เป็นจำนวนถึง 5.2 ล้านล้านเวียดนามดอง (213 ล้านดอลลาร์) นำโดยบริษัท Vingroup 
  • จากเหตุผลดังกล่าว เราแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเวียดนามผ่าน PRINCIPAL VNEQ มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก เน้นลงทุนหุ้นที่เป็นผู้ชนะระยะยาวที่มีการเติบโตสูงและมีธรรมาภิบาลในตลาดหุ้นเวียดนาม โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและเวียดนามใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-down และ Bottom-up เพื่อเฟ้นหาบริษัทแข็งแกร่ง และจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคาร เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อที่ดี และกองทุนมีผลการดําเนินงานย้อนหลังโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 
Image

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม:เพิ่มน้ำหนักหุ้นเวียดนาม ผ่าน PRINCIPAL VNEQ จากกำไรโต ปัจจัยพื้นฐานหนุน มูลค่าน่าสนใจ

คำเตือน: Principal Asset Allocation Plan เป็นบริการการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพิจารณาและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดส่งผลให้สัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเข้าสู่สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็นเพียงคำแนะนำของ บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจ ไม่ได้รับผลตอบแทนตามคาดหวัง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความ เข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คำอธิบายประกอบ Clients’ Portfolio Model 5 พอร์ตลงทุนแนะนำ 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “ปานกลางค่อนข้างสูง” แนะนำพอร์ตการลงทุน “Income” 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูง” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income” และ “Balance”
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูงมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth” และ “Global Growth”
ทั้งนี้หากท่านผู้ลงทุนมีความประสงค์จะลงทุนในพอร์ตลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของท่าน ท่านจะต้อง “ยืนยัน” รับทราบความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่ท่านได้เลือกลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GHEALTH และ PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /  PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต