ออกเเบบชีวิตวัยเกษียณอย่างมั่นคง วางแผนการเงินด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Principal Target Date Retirement Fund)

Target Date Retirement Fund

สำหรับพนักงานออฟฟิศ เคยลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงภาพตัวเองในวัยเกษียณบ้างหรือยัง ตัวคุณในตอนนั้นจะเป็นอย่างไร ในเมื่อไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร ยิ่งควรจะต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อย เพื่อจะได้มีชีวิตในวัยเกษียณที่สบายทั้งตัว จิตใจ และการเงิน 

มาวางแผนการเงินด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Principal Target Date Retirement Fund) ดีกว่า เพื่อที่คุณจะได้มีหลักประกันสำหรับอนาคต โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล จัดพอร์ตให้เหมาะสมตามอายุ ตั้งแต่วัยเริ่มทำงานจนเกษียณ 

หรือถ้าคุณมีประสบการณ์ด้านการลงทุนอยู่แล้ว อยากเลือกแผนการลงทุนเอง พรินซิเพิลก็มีแผนการลงทุนรองรับให้ตามความต้องการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ง่าย มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นแผนระยะยาวที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายยามเกษียณ

What is Target Date?

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจ้างจะจ่ายเงินในส่วนที่เรียกว่า "เงินสะสม“ และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนที่เรียกว่า "เงินสมทบ”

เป็นเหมือนสวัสดิการที่นายจ้างมีให้ลูกจ้างเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงิน ทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีการสะสมเงินเข้ากองทุนอย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำเงินไปบริหารเพื่อให้เกิดดอกผลที่งอกเงย

เพื่อที่สมาชิกจะได้มีเงินใช้แบบสบายๆ ในตอนเกษียณ ซึ่งมีแนวโน้มที่ไทยจะเข้าสู่ Aged-Society และคนจะต้องพึ่งพาตัวเองในตอนแก่มากขึ้น จนไปเพิ่มความเสี่ยงจากการมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ (Shortfall Risk)

Target Date

 

Target Date Retirement Fund ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสมาชิกในทุกช่วงเวลาการลงทุน จึงเป็นแผนการลงทุนที่สะดวกและง่ายสำหรับสมาชิกเพราะทาง Fund Manager หรือผู้จัดการกองทุนจะเป็นคนดูแล และจัดพอร์ตให้กับสมาชิก ตั้งแต่วัยเริ่มทำงานไปจนถึงเกษียณ ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ โดยมีกลยุทธ์การบริหารกองทุนดังนี้

1. คัดเลือกประเภทของสินทรัพย์ (Asset Class Selection) การคัดเลือกประเภทของสินทรัพย์เข้าพอร์ตการลงทุน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารต่างประเทศ หรือ การลงทุนทางเลือก เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากการลงทุนไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เดียว เหมือนคำพูดที่ว่า "อย่าเก็บไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าใบเดียว"

2. จัดพอร์ตการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation) ทีมผู้จัดการกองทุนกำหนดแผนการลงทุนให้สมาชิกตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงวัยเกษียณ ซึ่งเรียกว่า Glide Path เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพอร์ตการลงทุนในระยะยาว โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการ review Glide Path นี้อย่างสม่ำเสมอ

3. ปรับกลยุทธ์การลงทุนตามสภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) โดยผู้จัดการกองทุนปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนัการลงทุนในแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ภายในกรอบสัดส่วนการลงทุนที่กำหนด เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

4. สร้างวินัยการลงทุนด้วยเทคนิค Rebalancing Portfolio โดยปรับสัดส่วนการลงทุนที่เบ้ไปจาก Glide Path จากราคาตลาดหรือการปรับกลยุทธ์การลงทุนตามสภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) ให้กลับเข้าที่ตามการปรับพอร์ตการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation) เพื่อสร้างวินัยการลงทุนและเพื่อไม่ให้พอร์ตมีความเสี่ยงมากกว่าที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องการเลือกแผนการลงทุนหรือกำหนดสัดส่วนการลงทุนเอง ก็สามารถเลือกแผนการลงทุน Target Risk ได้

Target Date

จุดเด่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Principal Target Date Retirement Fund)

1. บลจ. พรินซิเพิลเป็นเจ้าแรกในไทยที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Fund) โดยจัดตั้งในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มี Track record ในการดำเนินงานมากกว่า 7 ปี

2. Principal Financial Group มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กว่า 140 ปี โดยบลจ.พรินซิเพิลได้มีการนำ know how จาก Principal Financial Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบลจ.พรินซิเพิล มาออกแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Fund)

3. การันตีผลงานด้วยรางวัลมากมาย เช่น รางวัลประเภท Pooled Fund ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

4. เป็น บลจ. เดียวที่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินให้กับพนักงานของนายจ้าง โดยการนำข้อมูลลูกจ้างในองค์กรทุกรายมาวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ เช่น Average saving rate, การเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกในแต่ละช่วงอายุ เป็นต้น เพื่อแนะนำ retirement plan ที่เหมาะสมกับสมาชิกเพื่อการเปษียณอย่างมั่นคงในอนาคต

5. มีเครื่องมืออย่าง Plan WISE Retire WELL ช่วยวางแผนและตรวจสุขภาพการเงินให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างสะดวกสบาย ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

6. จัดการกองทุนง่ายๆ ที่ปลายนิ้ว ใน PVD Application ที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ เช่น คำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกับสมาชิกแต่ละคน สามารถดูพอร์ต statement ได้โดยไม่ต้องรอดูจากหน้ากระดาษ สับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้แบบสะดวกรวดเร็ว และแจ้งเปลี่ยนอัตราเงินสะสมผ่านแอปพลิเคชัน ฯลฯ

Principal PVD

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และเมื่อไร ก็สามารถจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย ผ่านแอปพลิเคชัน Principal Provident Fund
.
พร้อมดูรายละเอียดการลงทุน ติดตามมูลค่า NAV และอัตราผลตอนแทนของสมาชิก เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน หรือใช้ Plan WISE Retire WELL เป็นเครื่องมือช่วยคำนวณเงินออมเพื่อวัยเกษียณแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principal PVD และเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ android

Google Play : คลิก หรือ iOS คลิก

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบลจ.พรินซิเพิล

ติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ หรือโทร 02-686-9500 กด 2

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เครื่องมือหรือโปรแกรมคำนวณ Plan WISE Retire WELL เป็นเพียงตัวเลขจำลองการลงทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในอนาคต