ลงทุน...เพื่อทุกช่วงเวลาของชีวิต กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล

lading page kv01

ลงทุน…เพื่อช่วงเวลาที่ความฝันได้เป็นจริง
ด้วยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก เข้าใจความต้องการของคนไทย โดยใช้ข้อมูลความรู้จากกลุ่มพรินซิเพิล ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก กับรางวัลคุณภาพระดับโลกและระดับภูมิภาค เช่น รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income) จาก Morningstar 4 ปีติดต่อกัน (2561-2564) เป็น บลจ. แรกในประเทศไทย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

landing page kv02

ลงทุน...เพื่อช่วงเวลาที่ได้ท่องเที่ยวตามความฝัน
ลงทุนได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH สำหรับลูกค้ากองทุนรวมและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ. พรินซิเพิล กับฟีเจอร์ใหม่ Consolidated Portfolio แสดงพอร์ตกองทุนรวมและพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยกัน

เริ่มลงทุนผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 

landing page kv03

ลงทุน…เพื่อช่วงเวลาที่ได้เห็นคนที่คุณรักเติบโต
ลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนคุณภาพ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับรางวัลคุณภาพระดับภูมิภาคและระดับโลกมากมาย เช่น
-รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2021 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Best Thailand Short-Term Bond Fund) จากกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (PRINCIPAL FIXED-R) 
-รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) วารสารการเงินธนาคาร จากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)  
-รางวัล Pooled Fund ขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ติดต่อกัน 5 ปี (ปี 2560 – 2565) จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) 

เริ่มลงทุนผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ทุกช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand  
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand  
LINE: @PrincipalThailand 
Website : ​​https://www.principal.th/ 
หรือโทร 02-686-9500


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต