กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 (PRINCIPAL SHARK6M1) กองทุนมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

web cover AW-SHARK6M1_1314x668

📣 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 (PRINCIPAL SHARK6M1) กองทุนมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
 

📌เปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว (IPO) วันที่ 1-9 เมษายน 2567 

กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง ในระยะเวลา 6 เดือน จากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)
อ้างอิงกับกองทุน TLT ETF ลงทุนในตั๋วเงินและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อายุคงเหลือมากกว่า 20 ปี

📲 ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่: https://www.principal.th/th/principal/SHARK6M1

ชม VDO กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 (PRINCIPAL SHARK6M1) 

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image


ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ทุกช่องทาง

Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand 
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand 
LINE: @PrincipalThailand หรือ คลิก
Website : ​​https://www.principal.th/
หรือโทร 02-686-9500