ลงทุนต่อเนื่องอัตโนมัติ 12 เดือน กับแอป Principal TH วันนี้ รับฟรีกองทุน PRINCIPAL DPLUS Class E มูลค่า 500 บาท!

โครงการออมเบอร์ 5 ลงทุน DCA ต่อเนื่องอัติโนมัติ 12 เดือน

"โครงการออมเบอร์ 5 " เมื่อเปิดบัญชีลงทุน และทำการ DCA กองทุนที่ร่วมรายการ* ครบ 12 เดือน ผ่านระบบ Regular Saving Plan บนแอป Principal TH

เงื่อนไข โครงการออมเบอร์ 5 :
1. เปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH และลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท สำเร็จ ภายในวันที่ 5 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566
2. สมัครลงทุนต่อเนื่องอัตโนมัติผ่านระบบ Regular Saving Plan (RSP) บนแอป Principal TH และตัดบัญชีครั้งแรกสำเร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
3. ลงทุนผ่านระบบ Regular Saving Plan (RSP) อย่างน้อย 500 บาท/เดือน จนครบ 12 เดือน ในกองทุนเดียวกัน ภายใน 30 ธันวาคม 2567 และห้ามขายกองทุนที่ทำรายการ

อ่านรายละเอียดโครงการออมเบอร์ 5 เพิ่มเติมได้ที่ คลิก >> ออมเบอร์5.aimc.or.th

หมายเหตุ:
- กองทุนที่ร่วมรายการได้แก่ ทุกกองทุน ไม่นับรวมกองทุน RMF และ SSF ยกเว้นกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ 
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH มาก่อน วันที่ 5 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก
 

การลงทุนแบบประจำ (Regular Savings Plan) คืออะไร?

การลงทุนแบบประจำ (Regular Savings Plan)  คือ แผนการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar Cost Average) ในกองทุนที่เลือกอย่างสม่ำเสมอในมูลค่าเงินลงทุนที่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี โดยไม่สนใจว่าในช่วงเวลานั้น ราคาสภาวะการลงทุน หรือ ตลาดจะเป็นเช่นไร เพื่อลดความผันผวนจากการขึ้นและลงของราคารายวัน ซึ่งในระยะยาวจะทำให้ต้นทุนในการลงทุนลดลง เพราะวัตถุประสงค์ของการลงทุนแบบประจำ คือ การลงทุนต่อเนื่อง เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาว

ขั้นตอนการตั้งค่าซื้อกองทุน DCA แบบอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์ RSP (Regular Savings Plan) บน แอป Principal TH

rsp

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทุนที่ใช้บริการแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หากท่านมียอดเงินลงทุนที่หักต่อครั้งหรือต่อรายการน้อยกว่า 5,000 บาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีธนาคารในอัตรา 10 บาทต่อรายการ อย่างไรก็ตาม สำหรับยอดเงินลงทุนหักต่อครั้งหรือรายการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป บริษัทจัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการหักบัญชีธนาคาร 

ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

กองทุนเด่นจาก บลจ.พรินซิเพิล

PRINCIPAL VNEQ (กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้)
ลงทุนตรงในหุ้นคุณภาพดีขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม มีศักยภาพเติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GQE (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้)
ลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลกที่สร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงานสม่ำเสมอ เช่น Microsoft, LVMH, และ Novo Nordisk (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GESG (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG)
ลงทุนหุ้นคุณภาพในบริษัทใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สร้างผลกระทบเชิงบวกในมุมกว้าง รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อการเติบโตของบริษัทและกำไรอย่างยั่งยืน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GFIXED (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม)
ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหลายธุรกิจทั่วโลก ผ่านนโยบายการลงทุนแบบ Active / โอกาสลงทุนที่คุ้มค่า ค่าธรรมเนียมต่ำสุด ในกลุ่มกองทุนที่ลงทุน PIMCO GIS Income Fund 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (อ้างอิงข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 2566) (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)


เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 
1.รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”)
2.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
3.สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อน 5 กันยายน 2566
4.กองทุนที่ร่วมรายการได้แก่ ทุกกองทุน ไม่นับรวมกองทุน RMF และ SSF ยกเว้นกลุ่มกองทุนตราสารหนี้
5.รายละเอียดการส่งเสริมการขาย รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS Class E มูลค่า 500 บาท เมื่อทำตามเงื่อนไขดังนี้
      5.1 เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH และลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท สำเร็จ ภายในวันที่ 5 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566
      5.2 เมื่อสมัครลงทุนต่อเนื่องผ่านระบบ Regular Saving Plan (RSP) บนแอป Principal TH และตัดบัญชีครั้งแรกสำเร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
      5.3 ลงทุนผ่านระบบ Regular Saving Plan (RSP) อย่างน้อย 500 บาท/เดือน จนครบ 12 เดือน ในกองทุนเดียวกัน ภายใน 30 ธันวาคม 2567 และห้ามขายกองทุนที่ทำรายการ     
6.กรณีที่บริษัทมีรายการส่งเสริมการขายหลายรายการพร้อมกัน ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เพียงรายการเดียวเท่านั้น
7.จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
8.ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย “โครงการออมเบอร์ 5” ระหว่าง วันที่ 5 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น หรือจำกัดสิทธิ์เฉพาะ 500 คนแรก
9.บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-686-9500
www.principal.th

ติดตาม บลจ. พรินซิเพิล ผ่านช่องทางดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
LINE : https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCqELMp69UteyKgtWo4JuBqg