สำรวจโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ที่เปลี่ยนไป

สำรวจโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ที่เปลี่ยนไป

ไม่เพียงแต่การระบาดของ Covid-19 ที่ผลักดันให้สิ่งต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลง แต่การพัฒนาของเทคโนโลยีเองก็ทำให้โลกแห่งการทำงานมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จนเป็นความท้าทายให้แต่ละคนต่างก็ต้องปรับตัว ตั้งแต่ระดับบุคคลจนไปถึงองค์กร ไม่ว่าจะเป็น...

การยกระดับศักยภาพคน ทั้งสกิลด้านการทำงาน และสุขภาพองค์รวม 


รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงาน ทั้งการปรับทักษะใหม่ (Re-skill) และการเพิ่มทักษะ (Up-skill) การลงคอร์สเรียนที่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาอบรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงนั้นอาจจะยังมีอยู่ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการลงมือทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงาน โดยอาจเรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะที่แตกต่างกัน หรือจากพาร์ทเนอร์ของบริษัท ทำให้พนักงานมีทักษะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรมากยิ่งขึ้น และมีความสามารถในการปรับตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
และจากรูปแบบการทำงานที่มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา จึงควรมีการดูแลอัพเดตสุขภาพของพนักงานควบคู่กันไปด้วย นอกจากสุขภาพทางกาย การดูแลสภาพจิตใจ ความเป็นอยู่ก็สำคัญ เพราะหากพนักงานมีความสุข มีสมดุลในการใช้ชีวิต ก็จะช่วยซัพพอร์ตด้านการทำงาน ส่งเสริมให้องค์กรเติบโตขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ

การทำงานนอกสถานที่ 


จากเดิมที่พนักงานเข้าออฟฟิศทุกวันเป็นเรื่องปกติ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส และการที่มีเทคโนโลยีรองรับในการทำงานทางไกล บริษัทจึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ทำงานจากนอกออฟฟิศได้ หลายๆ แห่งก็เปลี่ยนเป็นให้ทำงานจากที่บ้านอย่างถาวร จึงต้องปรับวิธีการติดต่อสื่อสารกันครั้งใหญ่ให้สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมทั้งภายในทีมและระหว่างทีม เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีการประเมินการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ และการบริหารจัดการกลุ่มคนที่ทำงานจากต่างสถานที่กัน

นวัตกรรมความสร้างสรรค์ และโจทย์การทำงานที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น 


เพื่อการแข่งขันในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงต้องมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ การทำงานจึงไม่ได้เน้นไปที่การทำตามระเบียบแบบแผนหรือการทำงานที่เป็นขั้นตอนอีกต่อไป แต่ต้องให้ความสำคัญกับ Innovation Culture หรือการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ในองค์กร มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อลดอุปสรรคต่อการสร้างผลงาน และเปิดโอกาสให้ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ลองผิดลองถูก นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาในชิ้นงานต่อไป
    

ดังนั้นบทบาทของผู้นำจึงเปลี่ยนจากที่เน้นสั่งการ มาอาศัยความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของทีมงาน เปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง แสวงหาโอกาสในการพัฒนาชิ้นงาน พัฒนาคนและการใช้นวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อต่อสู้กับแรงกดดัน เทรนด์ที่เปลี่ยนไป และเมื่อคนเก่งขึ้น องค์กรก็จะแข่งขันกันได้อย่างยั่งยืน

หลายๆ คนอาจรู้สึกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เราสามารถปรับมุมมอง มองให้เป็นความท้าทาย เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว เพื่อผลที่ดีต่อตัวเราเอง เพราะไม่ว่าเมื่อไหร่การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอยู่เสมอ หากเราสามารถปรับตัวได้เร็วก็จะทำให้ได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ และเมื่อมีแผนระยะสั้นรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้ว อย่างไรก็ต้องไม่ลืมดูแลแผนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคต จัดสรรเวลาไปดูแลการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณด้วยเป็นระยะ หนึ่งในนั้นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราควรติดตามผลอยู่เสมอ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่ไปกับการทำงานและมีส่วนช่วยในแผนการเกษียณได้มาก แต่หากเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้ตามแผนที่เลือกไว้ ทั้งในการคัดเลือกประเภทของสินทรัพย์และการปรับพอร์ตอัตโนมัติ ถึงแม้จะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนก็อุ่นใจ และช่วยลดเวลาในการจัดการ ทำให้สามารถทุ่มเทไปกับการทำงานได้อย่างเต็มที่ หากสนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/provident-fund

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9595

ติดตาม Principal Thailand ได้ที่ช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand 
LINE : https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCqELMp69UteyKgtWo4JuBqg
 

Ref: https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9640000009000, https://marketeeronline.co/archives/202921, https://tigersoft.co.th/6-hr-trend-2021/, https://www.thumbsup.in.th/technology-trend-2021, https://www.prachachat.net/csr-hr/news-601897, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/920189