เรียนรู้จากเวียดนาม ทำไมถึงกลายเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากทุกมุมโลก

กองทุนเวียดนาม

หากมีโอกาสได้ติดตามข่าวเศรษฐกิจอาเซียนอยู่เป็นประจำ หลายๆ คนคงมีคำถามว่าท่ามกลางปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำไมประเทศเวียดนามถึงมีเศรษฐกิจที่สดใสและมีแนวโน้มว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆ นอกจากนี้ยังกลายเป็นเป้าหมายในการลงทุนจากทั่วโลกอีกด้วย การค้นหาคำตอบสำหรับข้อสงสัยนี้คงไม่ใช่เรื่องยากนัก หากได้รู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

ความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19


เวียดนามสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ยังไม่เริ่มโครงการฉีดวัคซีน และถึงแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉีดวัคซีนช้าที่สุด แต่ก็มีมาตรการด้านสาธารณสุขที่เด็ดขาดและเคร่งครัด จึงควบคุมจำนวนผู้ที่ติดเชื้อได้อย่างมีคุณภาพ จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทำให้สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

นโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ


เช่น นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าทางการแพทย์ ตามความต้องการของผู้บริโภคช่วงที่โรคระบาด และรัฐบาลพยายามผลักดันสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ รวมถึงต้นทุนแรงงานที่ถูก ทั้งค่าแรง ค่าไฟฟ้า และอัตราการเสียภาษีที่ต่ำสำหรับบางอุตสาหกรรม อีกทั้งข้อตกลงการค้าเสรีทั้งทวิภาคีและพหุภาคีจำนวนมากที่เวียดนามลงนามไว้ ทำให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งได้เข้ามาสร้างฐานการผลิต และวางแผนขยายกิจการธุรกิจภายในเวียดนามต่อไปในปีนี้

การพัฒนาธุรกิจภาคบริการ เทคโนโลยี การศึกษา และระบบโลจิสติกส์


นอกจากภาคการผลิตแล้ว เวียดนามยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวไปเป็นธุรกิจภาคการบริการมากขึ้น โดยเร่งผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีของอาเซียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยประชากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลจึงไม่ลืมที่จะเน้นพัฒนาที่การศึกษาด้วย โดยนักเรียนก็ต่างแข่งขันกันเพื่อเข้าสถาบันที่มีชื่อเสียง และเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อการเรียนต่อในต่างประเทศ และในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ จากที่รัฐบาลเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รื้อฟื้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟพิเศษระหว่างเมือง ส่งผลให้การขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศรวดเร็วมากขึ้น และมีต้นทุนลดลง

แนวโน้มการเติบโตของตลาดภายในประเทศและกำลังซื้อของประชากรที่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว


เนื่องจากประชากรของเวียดนามมีขนาดใหญ่ โดยมีอายุน้อยซึ่งอยู่ในกำลังแรงงานจำนวนมาก มีการประเมินอัตราเพิ่มของประชากรว่าจะขยายตัวสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนใน 5-6 ปีข้างหน้า ทำให้ตลาดภายในประเทศมีโอกาสเติบโตได้สูง มีส่วนให้ชนชั้นกลางของประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อมาตอบสนองความต้องการของประชาชนจึงเพิ่มมากขึ้นตาม จากปัจจุบันที่กว่าครึ่งเป็นการซื้อสินค้าในกลุ่มเพื่อการบริโภค ก็จะเปลี่ยนไปใช้จ่ายในสินค้าไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือยอื่นๆ ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น 

ถึงแม้เวียดนามจะยังมีอีกหลายด้านที่ต้องการการพัฒนา เช่น การขาดแคลนแรงงานทักษะสูง โครงสร้างพื้นฐาน และรัฐวิสาหกิจที่น้อยเกินไป แต่จากปัจจัยแห่งความสำเร็จดังกล่าวทำให้ประเทศเวียดนามเป็นที่น่าจับตามอง ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะเติบโตและพัฒนาได้อีกมาก จึงมีความน่าสนใจและถือเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยสะสมกองทุน ในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (Principal Vietnam Equity Fund, PRINCIPAL VNEQ) โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีในอนาคต ซึ่งบริหารโดยทีมจัดการลงทุนไทยและนักวิเคราะห์ชาวเวียดนาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/en/principal/VNEQ-A

 

คำเตือน:

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้/ บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9595

Facebook: https://www.facebook.com/principalthailand 
LINE: https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqELMp69UteyKgtWo4JuBqg

Ref: https://www.prachachat.net/world-news/news-639416, https://wealthmeup.com/20-05-13-vietnam/, www.moneybuffalo.in.th/business-economy/นักลงทุน-สนใจ-เวียดนาม, https://brandinside.asia/vietnam-economy-is-the-best-of-southeast-asian-nation/, https://themomentum.co/economiccrunch-vietnam-economy/, https://www.prachachat.net/columns/news-527369