ยืนยันความยอดเยี่ยมด้านการลงทุนระดับโลก การันตีด้วย Morningstar Thailand Fund Award 4 ปีซ้อน

รางวัล morningstar

บลจ.พรินซิเพิล รับรางวัลจากมอร์นิ่งสตาร์ - บริษัทจัดการยอดเยี่ยม ตราสารหนี้ในประเทศ 4 ปีซ้อน    บลจ.แรกของประเทศไทย

นายจุมพล สายมาลา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และคณะผู้บริหาร รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income) จากมอร์นิ่งสตาร์ ที่มอบให้กับ บลจ.ที่มีกองทุนตราสารหนี้ในประเทศและสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ปรับตัวด้วยความเสี่ยงได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ บลจ.อื่นๆ โดยใช้ Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) รอบ 5 ปี ของกองทุนเป็นเกณฑ์การพิจารณา และในโอกาสนี้ยังได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2021 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Best Thailand Short-Term Bond Fund) ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับตัวด้วยความเสี่ยงได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน จากการให้คะแนนด้านผลตอบแทน ความเสี่ยงและเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพและความเชี่ยวชาญบริหารกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล ซึ่งได้รับรางวัลจาก Morningstar ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
 

คำเตือน
•    ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
•    ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต