เรื่องราวของเรา

 

ในปี 2561 พรินซิเพิลได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 เราจึงเปลี่ยนชื่อของเราจากเดิมที่ใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“Principal”)

แต่มากกว่าการเปลี่ยนชื่อ เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า ด้วยการผนึกกำลังเครือข่ายความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่ทั่วโลกเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินในชีวิต เป็นความมุ่งมั่นที่ไม่เคยเปลี่ยนไป นับตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 140 ปีที่แล้ว