งานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5”

p1

p2

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด นำโดยคุณต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และ ดร.พรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจรายย่อย บลจ. พรินซิเพิล จำกัด ได้ร่วมงานงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5”  ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยเงินลงทุนที่ไม่มาก และมีวินัยในการลงทุนแบบสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในชีวิตในระยะยาว

p3

โครงการออมเบอร์ 5 มีเป้าหมายหลักในการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ให้มีความพร้อม มีวินัยการออมเพื่ออนาคตผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบ Dollar Cost Average (DCA: การลงทุนสม่ำเสมอ แบบถัวเฉลี่ยต้นทุน) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการออมเบอร์ 5 กับ บลจ.พรินซิเพิล ได้แล้ววันนี้ เพียงเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH และลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท สำเร็จภายในวันที่ 5 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 และลงทุนต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์ Regular Saving Plan RSP) บนแอป Principal TH จบครบ 12 เดือนภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 รับฟรี! กองทุน DPLUS Class E มูลค่า 500 บาท

* โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการได้รับของกำนัลที่ https://www.principal.th/th/dca-aimc-campaign


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน