กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต (PRINCIPAL GCREDIT) กองทุนน่าลงทุนปี 2024 ในตราสารหนี้ Investment Grade ทั่วโลก คุณภาพดี และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

cover PRINCIPAL GCREDIT (jan 2024)

ยิ่งไหวตัวไวเท่าไหร่ ยิ่งเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ได้มากเท่านั้น ยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และ Fed (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) ส่งสัญญาณชัดเจนลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ตลาดมอง Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ยถึง 6 ครั้ง 

เป็นจังหวะทองที่นักลงทุนไม่ควรพลาด ลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ทั่วโลกที่มีคุณภาพดีและปัจจัยยังแข็งแกร่ง เนื่องจากการลงทุนตราสารหนี้นั้นแปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ย และลดความเสี่ยงการเผชิญภาวะ soft recession ที่ยังไม่แน่นอน


บลจ. พรินซิเพิล ขอแนะนำ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต PRINCIPAL GCREDIT” กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNY Mellon Global Credit Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ทั่วโลกที่มีคุณภาพดี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ โดยกองทุนหลักให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น ชนะดัชนีอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ และยังได้รับ Morning star 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023)

คว้าโอกาสลงทุนปี 2024 ในตราสารหนี้ Investment Grade ทั่วโลกที่คุณภาพดีกับ PRINCIPAL GCREDIT ได้แล้ววันนี้

เปิดบัญชีกองทุนรวม ผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

 

Image

 

7 เหตุผล ทำไมควรลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ใน “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต PRINCIPAL GCREDIT”

1.จากการประชุมล่าสุด Fed ส่งสัญญาณชัดเจนลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า ขณะที่ตลาดมอง Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ยถึง 6 ครั้ง
2.อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Investment Grade ให้ผลตอบแทนสูงสุดในรอบ 15 ปี และมากกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว เป็นโอกาสดีในการเข้าลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในระดับสูง

3.เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และมีแนวโน้มเกิด Soft Recession นักลงทุนทั่วโลกจึงหันมาสนใจตราสารหนี้ Investment Grade ที่มีคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้นในครึ่งปีหน้า

4.ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ Investment Grade ยังคงแข็งแกร่ง ทั้ง US และ Europe ซึ่งดีกว่า บริษัทที่ออกตราสารหนี้ High Yield (HY) ทำให้ตราสารหนี้ IG มีแนวโน้มการผิดนัดชำระ (Default Risk) ต่ำ

5.ผลตอบแทนของตราสารหนี้ Investment Grade สูงกว่าอัตรากำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น S&P 500 เป็นจังหวะเหมาะสมในการเข้าลงทุนตราสารหนี้

6.Valuation ในแง่ของ Investment Grade Credit Spread อยู่ในระดับที่เหมาะสม

7.Fund Flow ไหลเข้า Investment Grade อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี เมื่อเทียบกับ High Yield หรือ Bank Loan

Source: Principal Asset Management, data as of 20 November 2023

 

Image


ในการประชุมล่าสุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024

ขณะที่ตลาดมองว่า Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ยถึง 6 ครั้งในปีนี้ บลจ.พรินซิเพิล จึงขอแนะนำให้ลงทุนกับสินทรัพย์คุณภาพดีประเภท Investment Grade เพราะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 3 ครั้งของ Fed นี้จะส่งเสริมต่อความเชื่อมั่นเชิงบวกให้กับตลาดตราสารหนี้อย่างมีนัยสำคัญ

Source: PRINCIPAL as of 14 December 2023, CMEGROUP as of 18 December 2023

 

ImagePRINCIPAL GCREDIT ลงทุนในกองทุนหลัก BNY Global Credit Fund

-เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ (Investment Grade) โดยเฉลี่ย 80-100% และเพิ่มโอกาสลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ในบางขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาว

-กองทุนสร้างผลตอบแทนโดดเด่นชนะดัชนีอ้างอิง 10 ปี ใน 11 ปีต่อเนื่อง และผลตอบแทนอยู่ใน Quartile อันดับ 1 ใน 1, 3, 5 ปี เมื่อเทียบกับ peers* พร้อมทั้งได้รับ Morning Star 5 ดาว
*Peers: Morningstar group: Global corporate bond- USD Hedged category, data as of 30 November 2023

-กระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยวิเคราะห์ทั้ง Top Down และ Bottom Up เพื่อสรรหาตราสารหนี้ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทำให้กองทุนไม่เคยเกิดเหตุ Default ในตราสารที่ลงทุน

 

Image


BNY Global Credit Fund ผลตอบแทนโดดเด่น ชนะดัชนีอ้างอิง 10 ปี จาก 11 ปี และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ (default) เลย ในตราสารที่ลงทุนตั้งแต่บริหารกลยุทธ์นี้

ทั้งยังสร้าง Alpha (การสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าตลาด) ได้ต่อเนื่อง ทั้งในช่วงที่ตลาด Risk off และ Risk on

Source: BNY Mellon Global Credit Fund Fact Sheet and Morningstar Direct, data as of 30 November 2023

 

Image

 

BNY Global Credit Fund บริหารโดย BNY Mellon Investment Management

• บริษัทจัดการกองทุน ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารถึง1.9 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

• มีบริษัทจัดการกองทุนในเครืออยู่ 7 บริษัท เช่น Insight Investment, Walter Scott, Dreyfus โดยแต่ละบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน

• Insight Investment เป็นบลจ. ที่บริหารกองทุน BNY Mellon Global Credit Fund

• มีทีมการลงทุนที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมนักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทุกประเภทของตราสารหนี้ถึง 160 คน ประจำอยู่ที่ อังกฤษและสหรัฐฯ มีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ย 19 ปี

Source: BNY Mellon Global Credit Presentation as of October 2023

 

Image

 

สถานะพอร์ตการลงทุน ณ เดือนพฤศจิกายน 2023

• Yield To Maturity อยู่ที่ 5.6% ต่อปี อายุตราสารในพอร์ตโดยเฉลี่ย (Duration) ประมาณ 6.2 ปี และ Credit Rating เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ A
• มองว่า Credit Spread ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

• ชื่นชอบตราสารหนี้ Investment Grade โซน Europe และ UK มากกว่า US เนื่องจากมี Credit Spread ที่น่าสนใจกว่า

• มองว่าตราสารหนี้ High Yield มีความเสี่ยง default มากขึ้น จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ Credit Spread ที่ยังไม่น่าสนใจ

• ไม่ชอบกลุ่มอุตสาหกรรม Cyclical โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน เนื่องจากมีแนวโน้มปรับตัวลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

• ชื่นชอบกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร เนื่องจากต้นปีราคาปรับตัวลง Price in ความเสี่ยงมากเกินไป จึงเป็นจังหวะในการเข้าลงทุน

• ชื่นชอบกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มใกล้พีค ส่งผลให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น

Source: BNY Mellon Global Credit Presentation and Fund Fact Sheet, data as of 30 November 2023

Image

 

อย่าพลาด กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต PRINCIPAL GCREDIT

โอกาสลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ทั่วโลกคุณภาพดี จากการที่ Fed ส่งสัญญาณชัดเจนพร้อมลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว มาเริ่มลงทุนใน PRINCIPAL GCREDIT ได้แล้ววันนี้

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GCREDIT-A
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th หรือโทร 02-686-9500


เปิดบัญชีกองทุนรวม ผ่านแอป Principal TH ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ทุกช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
LINE: @PrincipalThailand หรือ คลิก
Website : ​​https://www.principal.th/
หรือโทร 02-686-9500
 


ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GCREDIT มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต