PRINCIPAL VNEQ ประตูแห่งโอกาสลงทุนในกองทุนหุ้นเวียดนาม กับตลาดร้อนแรงแห่งอาเซียน

Principlal VNEQ 2024 cover app

 

ปี 2024 ประตูแห่งโอกาสลงทุนในตลาดร้อนแรงแห่งอาเซียนอย่างประเทศเวียดนามยังคงเปิดกว้างให้นักลงทุน โดยเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มยิ่งแข็งแกร่งมากกว่าเดิม จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่มีมีปัญหา ทำให้เวียดนามมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและสัดส่วนการส่งออกที่สูงขึ้นระดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุน บลจ.พรินซิเพิล ขอเสนอกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ PRINCIPAL VNEQ ซึ่งลงทุนตรงในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดเวียดนามที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต โดยมีทีมบริหารกองทุนและนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในตลาดเวียดนามลงทุนให้สม่ำเสมอ
.
พิสูจน์ผลงานของกองทุนเปิด PRINCIPAL VNEQ ที่ได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว (ธันวาคม 2023) และมีผลการดำเนินงานอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทย
.
ดาวน์โหลด และเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้บน แอป Principal TH เท่านั้น คลิก
 

Image3 เหตุผล ทำไมปีนี้ ต้องลงทุนใน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ PRINCIPAL VNEQ
.
1. การเติบโตด้านมหภาค : เศรษฐกิจเวียดนามมีการเติบโตสูง จากการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ การเงินและธนาคาร และการบริโภคในประเทศ โดยกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขได้ผ่านรัฐสภาแล้ว ซึ่งจะทำให้มีอุปทาน (Supply) ในที่ดินเพิ่มขึ้นสอดรับกับความต้องการในตลาด โดยรัฐบาลมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นสินเชื่อในประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยด้านแรงงานที่มีคุณภาพดี ค่าแรงต่ำ โดยเฉพาะภาคการผลิตซึ่งมีแรงงานจำนวนมาก ทำให้ประชาชนวัยแรงงานมีรายได้และการบริโภคมากขึ้น
.
2. ความน่าสนใจของตลาดหุ้น : ตลาดหุ้นเวียดนามเฉลี่ยเติบโตมากกว่า 10% ต่อปีช่วงปี 2019 – 2023 โดยในปี 2024 คาดการณ์ว่ากำไร (Earnings) ของตลาดหุ้นเวียดนามมีโอกาสเติบโตได้ถึง 18% ในขณะที่ราคาของตลาดหุ้นยังถูก เมื่อพิจารณาจาก Forward P/E Ratio อยู่ในระดับเพียง -1 sd. ของค่าเฉลี่ย 5 ปี (Bloomberg 24 ม.ค.2024) และสภาพคล่องของตลาดหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังอัตราดอกเบี้ยลดลงจนการลงทุนในเงินฝากไม่น่าสนใจ
.
3. ความสามารถของผู้จัดการกองทุน : กองทุนมีกลยุทธ์เชิงรุก ลงทุนโดยตรงในประเทศเวียดนาม โดยผู้จัดการกองทุนทั้งชาวไทยและเวียดนามที่ใช้การวิเคราะห์ภายในองค์กรเป็นหลัก กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม มีศักยภาพการเติบโตระยะยาว มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน และมีราคาถูกกว่ามูลค่าที่ประเมินได้ ผลการดำเนินงานอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนหุ้นในประเทศไทย ในปี 2023 กองทุนได้รับมอร์นิ่งสตาร์ระดับ 5 ดาว (31 ธ.ค. 2023)

 

Image

 

เวียดนาม คือ หนึ่งในประเทศที่เติบโตมากที่สุดในเอเชีย
.
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตสูงเฉลี่ยมากกว่า 6.5% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า (Source: IMF World Economic Outlook database as of October 2023)

 

Image

 

ภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนาม หนุนด้วยปัจจัยที่แข็งแกร่ง
.
- การลงทุนโดยตรงจากประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เติบโตสูงต่อเนื่อง ปี 2023 มีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตจากปี 2022 กว่า 32% โดย 62% ของมูลค่าการลงทุนมาจากการลงทุนใหม่
.
- หลายบริษัทย้ายฐานการผลิตมาจากประเทศจีนมาที่ประเทศเวียดนามจากนโยบาย China+1 เนื่องจากเวียดนามมีภูมิศาสตร์ใกล้ประเทศจีน ทำให้ต้นทุนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ไม่สูง ประกอบกับแรงงานในประเทศเวียดนามยังมีราคาถูก แต่มีคุณภาพที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการวิจัยด้านเทคโนโลยี
.
- การส่งออกปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องโดยฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอ อีกทั้งการท่องเที่ยวของเวียดนามปรับตัวดีขึ้นอยู่ใกล้เคียงกับระดับก่อนโควิดในปี 2019
.
- โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ และ สีจิ้นผิง ผู้นำจีน ส่งสัญญาณสนับสนุนศักยภาพการเติบโตด้านเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศเวียดนามทั้งในแง่การผลิตและการพัฒนาศักยภาพของสินค้า หลังการเยือนประเทศเวียดนามในปี 2023
.
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำลงตั้งแต่ปี 2023 จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศเวียดนามเริ่มปรับตัวลงในปี 2024 ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่าง ๆ และของประชาชนลดลง ส่งผลดีต่อตลาดสินเชื่อและกลุ่มธนาคาร คาดการณ์ว่าในปี 2024 ตลาดสินเชื่อเวียดนามเติบโตกว่า 2 เท่าของ GDP หรือประมาณ 13% - 15%
.
- ตลาดสินเชื่อและตราสารหนี้ของเวียดนามมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากมีหนี้เสียและการผิดชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ตลาดคาด
 

Image

 

เสริมทัพด้วยปัจจัยตลาดหุ้นที่แข็งแกร่ง
.
ปี 2024 ตลาดหุ้นเวียดนามคาดเติบโต 18% เนื่องจากตลาดคาดว่าการเติบโตของรายได้ของบริษัทต่าง ๆ ในเวียดนามปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน เกิดจากการเติบโตที่แท้จริงมากกว่าการเติบโตจากฐานเดิมที่ต่ำดั่งเช่นในปี 2023
.
-ตลาดหุ้นเวียดนามมีการพัฒนาโครงสร้าง ระบบการทำงาน และกฎเกณฑ์ให้เป็นสากลมากขึ้น โดยหากสามารถยกเลิกการ Pre-funding ที่ทำให้นักลงทุนต้องมีเงินสำรองในบัญชีก่อนการซื้อขายได้ ก็จะทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายได้สะดวกมากขึ้น
.
- ราคาของตลาดหุ้นเวียดนามยังคงถูกเมื่อพิจารณาจาก Forward P/E อยู่ที่ 10 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่อยู่ที่ 12 เท่าประมาณ -1 S.D. (Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 2024)
 

Image


-กองทุน PRINCIPAL VNEQ ได้รับ Morningstar ระดับ 5 ดาว ปี 2023 สร้างผลตอบแทน 11.94% เทียบกับดัชนีเปรียบเทียบที่อยู่ที่ 5.03%

และผลตอบแทนอันดับ 1 ในปี 2023 เมื่อเทียบกับกองทุนตราสารทุนเวียดนามในประเทศไทย เมื่อเทียบกับกองทุนตราสารทุนเวียดนามในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2023)

 

Image


เพื่อไม่พลาดโอกาสเติบโตไปพร้อมตลาดหุ้นของประเทศที่กำลังเติบโตสูงในเอเชียอย่างเวียดนาม เริ่มลงทุนใน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ PRINCIPAL VNEQ ได้เลยวันนี้
ทางแอปพลิเคชัน Principal TH
.
ดาวน์โหลด และเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้บน แอป Principal TH เท่านั้น คลิก
.
ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/VNEQ-A
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500
.
ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ทุกช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
LINE: @PrincipalThailand
Website : ​​https://www.principal.th/
หรือโทร 02-686-9500
 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน PRINCIPAL VNEQ ใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Morning Star: Copyright @ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต