พิเศษ! สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล ห้ามพลาด รับโปรโมชั่น มูลค่าสูงสุด 150 บาท

Image

โปรโมชั่นต่อที่ 1 ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 50 บาท 

เพียงลงทะเบียนเข้าใช้งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีบัญชี E@syInvest หรือแอป Principal PVD: เพียงเข้าใช้งานและยืนยันบัญชีด้วยอีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือบัตรประชาชน ผ่านแอป Principal TH
- สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่มีบัญชี E@syInvest หรือแอป Principal PVD: ลงทะเบียนเข้าใช้งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านแอป Principal TH
(สิทธิพิเศษเฉพาะ 4,000 คนเเรกเท่านั้น)

พร้อมรับโปรโมชั่นต่อที่ 2 ฟรี! กองทุน PRINCIPAL DPLUS-E มูลค่า 100 บาท 

เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมและลงทุนกองทุนรวมครั้งแรก ขั้นต่ำ 50,000 บาท ผ่านแอป Principal TH สำเร็จ 


ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 

ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านแอป Principal TH ได้แล้ววันนี้

สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ “บริษัทจัดการ” จะต้องไม่เคยยืนยันตัวตนหรือเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH สำเร็จมาก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Principal TH สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • คู่มือสมัครใช้งาน App สำหรับลูกค้า PVD ผู้ที่มีบัญชี E@syInvest หรือแอป Principal PVD (PVD Convert) คลิก
  • คู่มือสมัครใช้งาน App สำหรับลูกค้า PVD ผู้ใช้งานใหม่ (PVD Onboard) คลิก

*ในกรณีที่ลูกค้า PVD กรณีลืม Password (Forgot Password) ศึกษาคู่มือ คลิก

จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Principal Provident) บนมือถือผ่านแอป Principal TH Application
อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ก็จัดการและติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุนของคุณได้ง่ายๆ บนมือถือ
📍ดูข้อบังคับการลงทุนและรายละเอียดการลงทุน
📍เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก
📍ติดตามมูลค่า NAV และอัตราผลตอบแทน
📍สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
📍วางแผนการเกษียณด้วยโปรแแกรม Plan Wise Retire Well

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Feature PVD สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • คู่มือเข้าดู PVD Report คลิก
  • คู่มือใช้ PVD Change Contribution Rate คลิก
  • คู่มือใช้ PVD Change Investment Plan คลิก

ดาวน์โหลดคู่มือการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านแอป Principal TH

  • คู่มือการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านแอป Principal TH คลิก


เงื่อนไขการรับสิทธิ์ โปรต่อที่ 1
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”)
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ “บริษัทจัดการ” ที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
3. สำหรับ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ “บริษัทจัดการ” จะต้องไม่เคยยืนยันตัวตนหรือเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH สำเร็จมาก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2567
4. สำหรับ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ “บริษัทจัดการ” จะได้รับโปรโมชันเมื่อทำตามเงื่อนไขดังนี้
   - สำหรับสมาชิกที่มีบัญชี E@syInvest หรือแอป Principal PVD: เพียงเข้าใช้งานและยืนยันบัญชีด้วยอีเมล เบอร์โทรศัพท์ และบัตรประชาชน 
   - สำหรับสมาชิกที่ไม่มีบัญชี E@syInvest หรือแอป Principal PVD: ลงทะเบียนเข้าใช้งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 50 บาท โดย Gift voucher จะส่งผ่าน email ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และมีอายุการใช้งานได้ถึง 31 มกราคม 2568
5. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
6. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สิทธิ์เฉพาะ 4,000 คนแรกที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
7. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด  

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ โปรต่อที่ 2
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีกองทุนรวมตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”) และลงทุนกองทุนรวมครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
3. สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2567
4. ผู้ที่สนใจ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5. ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกและลงทุนกองทุนรวมครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท ผ่าน แอปพลิเคชัน Principal TH แบบเสร็จสมบูรณ์ โดยที่จะต้องได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
6. ‘ผู้รับสิทธิ์’จะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS Class E มูลค่า 100 บาท ภายใน 14 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
7. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
8. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567
9. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน