In the world of lock down เมื่อโลกต้องเผชิญกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักลงอีกครั้ง

ในปี 2020 มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ที่นอกจากจะท้าทายอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลต่อภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วย 

แต่เชื่อหรือไม่ว่าท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 กลับกลายเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจบางกลุ่ม ธุรกิจแห่งอนาคตที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เช่น บริษัท Zoom เจ้าของ Application การสื่อสารออนไลน์ที่ทำงานภายใต้ระบบ Cloud ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการประชุมทางไกล มีฐานลูกค้าผู้ใช้งานเติบโตจาก 10 ล้านรายในปี 2019 มาเป็นกว่า 300 ล้านรายในปี 2020  บริษัท Shopify เจ้าของ Application ผู้ช่วยร้านค้ารูปแบบเดิม ๆ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และ บริหารจัดการงาน Operation ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง โดยผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Server ใหม่โตถึง 87% ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2020 เมื่อวัดจากกำไรขั้นต้นของในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า (Source:  Shopify,  Oct 2020)

ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างธุรกิจกลุ่มการศึกษาที่เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมอย่างพวกโรงเรียนกวดวิชารูปแบบออนไลน์นั้นก็ได้รับความนิยมมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์ที่บีบบังคับ แต่กระนั้นเองการระบาดของโรค COVID-19 ก็ทำให้หลาย ๆ อย่างในโลกเปลี่ยนไป จนทำให้ธุรกิจ และแรงงานจำนวนมาก จำเป็นที่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างทักษะแห่งโลกอนาคต (Reskill) ทำให้ธุรกิจการเรียนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่รบกวนเวลาทำงาน และลดเวลาในการเดินทางนั้นก็สามารถเติบโตท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 เช่นกัน                                                                                                                                                                  
ข่าวดีคือตลอดปี 2020 ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลกต่างร่วมมือกันหาวิธีป้องกัน รักษาโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น จนเราสามารถเห็นพัฒนาการและความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จนรัฐบาลหลายประเทศออกมาประกาศตั้งเป้าจำหน่ายวัคซีนจำนวนมากให้แก่บุคคลในประเทศภายในปี 2021 ซึ่งหากทำได้จริงก็นับเป็นข่าวดีต่อภาคเศรษฐกิจ และธุรกิจโดยรวม แต่คำถามคือ ธุรกิจแห่งอนาคตที่เคยได้รับประโยชน์มากในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 นั้นจะยังโตต่อไปหรือไม่ หรือควรหยุดชะงักไปพร้อมกับโรคระบาดที่ควบคุมได้?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
การที่จะตอบคำถามนี้ได้ อาจต้องย้อนกลับมาถามถึงประโยชน์ที่ธุรกิจแห่งโลกอนาคตเหล่านี้ได้สร้างให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า/บริการ การประหยัดต้นทุนที่ function ของธุรกิจเหล่านี้เอื้อแก่ผู้ใช้งาน หรือแม้กระทั่งความยืดหยุ่นที่ธุรกิจเหล่านี้นำเสนอให้แก่ผู้บริโภค ก็ต่างทำให้ธุรกิจในโลกอนาคตเหล่านี้ยังมีโอกาสโตได้อีกมากแม้โรคระบาดจะถูกควบคุมได้แล้วก็ตาม โดยในช่วงกลางปี 2020 ResearchAndMarkets.com คาดการณ์ว่าธุรกิจ Cloud Computing ในช่วงปี 2020-2027 จะโตจาก $264.8 billion ในปี 2019 กลายเป็นมูลค่า $927.51 billion ในปี 2027 อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่  16.4% ต่อปี (Source: CISION PR Newswire, Jul 2020) และตลาด global digital education ในปี 2020-2027 จะสามารถโตได้ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่  22.7% ต่อปี (Source: Global Newswire, Sept 2020)

กองทุน Principal Global Cloud Computing Fund และกองทุน Principal Global Education Fund กองทุนที่เน้นลงทุนหุ้นแห่งอนาตค

กองทุน Principal Global Cloud Computing Fund (กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) -  กองทุน Feeder Fund ลงทุนใน WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF ที่เน้นลงทุนหุ้นของธุรกิจซึ่งมีรายได้หลักจากงานบริการ Cloud โดยเน้นคัดเลือกบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และจะต้องมีประวัติการเติบโตย้อนหลังอย่างน้อย 15 % ต่อปีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตกองทุน พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการคัดกรองและติดตามอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ทำให้ในปี 2020 ที่ผ่านมากองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 111.76 % (Source: Bloomberg, as of 31 Dec 2020)

อ่านข้อมูลได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GOPP-A

                                                                                                                                       
กองทุน Principal Global Education Fund-  กองทุน Feeder Fund ลงทุนใน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity ที่เน้นลงทุนหุ้นของธุรกิจซึ่งมีรายได้หลักจากสินค้า/บริการ ที่เกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่ ทั้ง ครอสเรียนสำหรับผู้เรียนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน เช่น ปากกาแปลภาษา หนังสือดิจิทัล รวมไปถึงโปรแกรมการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงต่าง ๆ เช่น โปรแกรมฝึกแพทย์ นักบิน วิศวกรฯ ให้สามารถเข้าใจการทำงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนและโอกาสผิดพลาดทางธุรกิจ โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 23.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
อ่านข้อมูลได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GEDTECH-A 

ติดตามข่าวสารจาก Principal Thailand ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand 
LINE : https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCqELMp69UteyKgtWo4JuBqg
 

คำเตือน:                                                                                                                                                                                                                           
Principal GCLOUD
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม / กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


Principal GEDTECH
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
- กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผุ้จัดการกองทุน 
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน 
- กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความ ล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวน ของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม 
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Reference : 

https://www.prnewswire.com/news-releases/cloud-services-industry-2020-2027-key-trends--growth-opportunities-301096078.html 

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/28/2099743/0/en/Digital-education-market-to-witness-22-7-CAGR-during-2020-2027.html