In the world of lock down เมื่อโลกต้องเผชิญกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักลงอีกครั้ง

In the world of lock down

ในปี 2020 มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ที่นอกจากจะท้าทายอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลต่อภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วย 

แต่เชื่อหรือไม่ว่าท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 กลับกลายเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจบางกลุ่ม ธุรกิจแห่งอนาคตที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เช่น บริษัท Zoom เจ้าของ Application การสื่อสารออนไลน์ที่ทำงานภายใต้ระบบ Cloud ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการประชุมทางไกล มีฐานลูกค้าผู้ใช้งานเติบโตจาก 10 ล้านรายในปี 2019 มาเป็นกว่า 300 ล้านรายในปี 2020  บริษัท Shopify เจ้าของ Application ผู้ช่วยร้านค้ารูปแบบเดิม ๆ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และ บริหารจัดการงาน Operation ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง โดยผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Server ใหม่โตถึง 87% ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2020 เมื่อวัดจากกำไรขั้นต้นของในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า (Source:  Shopify,  Oct 2020)

ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างธุรกิจกลุ่มการศึกษาที่เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมอย่างพวกโรงเรียนกวดวิชารูปแบบออนไลน์นั้นก็ได้รับความนิยมมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์ที่บีบบังคับ แต่กระนั้นเองการระบาดของโรค COVID-19 ก็ทำให้หลาย ๆ อย่างในโลกเปลี่ยนไป จนทำให้ธุรกิจ และแรงงานจำนวนมาก จำเป็นที่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างทักษะแห่งโลกอนาคต (Reskill) ทำให้ธุรกิจการเรียนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่รบกวนเวลาทำงาน และลดเวลาในการเดินทางนั้นก็สามารถเติบโตท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 เช่นกัน                                                                                                                                                                  
ข่าวดีคือตลอดปี 2020 ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลกต่างร่วมมือกันหาวิธีป้องกัน รักษาโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น จนเราสามารถเห็นพัฒนาการและความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จนรัฐบาลหลายประเทศออกมาประกาศตั้งเป้าจำหน่ายวัคซีนจำนวนมากให้แก่บุคคลในประเทศภายในปี 2021 ซึ่งหากทำได้จริงก็นับเป็นข่าวดีต่อภาคเศรษฐกิจ และธุรกิจโดยรวม แต่คำถามคือ ธุรกิจแห่งอนาคตที่เคยได้รับประโยชน์มากในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 นั้นจะยังโตต่อไปหรือไม่ หรือควรหยุดชะงักไปพร้อมกับโรคระบาดที่ควบคุมได้?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
การที่จะตอบคำถามนี้ได้ อาจต้องย้อนกลับมาถามถึงประโยชน์ที่ธุรกิจแห่งโลกอนาคตเหล่านี้ได้สร้างให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า/บริการ การประหยัดต้นทุนที่ function ของธุรกิจเหล่านี้เอื้อแก่ผู้ใช้งาน หรือแม้กระทั่งความยืดหยุ่นที่ธุรกิจเหล่านี้นำเสนอให้แก่ผู้บริโภค ก็ต่างทำให้ธุรกิจในโลกอนาคตเหล่านี้ยังมีโอกาสโตได้อีกมากแม้โรคระบาดจะถูกควบคุมได้แล้วก็ตาม โดยในช่วงกลางปี 2020 ResearchAndMarkets.com คาดการณ์ว่าธุรกิจ Cloud Computing ในช่วงปี 2020-2027 จะโตจาก $264.8 billion ในปี 2019 กลายเป็นมูลค่า $927.51 billion ในปี 2027 อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่  16.4% ต่อปี (Source: CISION PR Newswire, Jul 2020) และตลาด global digital education ในปี 2020-2027 จะสามารถโตได้ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่  22.7% ต่อปี (Source: Global Newswire, Sept 2020)

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 กลับกลายเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจบางกลุ่มที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในยุคที่ต้อง Work From Home

ghealth


กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น
Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก) 

  • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund และกองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund  ซึ่งมีนโยบายการลงทุนตราสารทุนของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนยี
  • ครอบคลุม เน้นลงทุนในหุ้นสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย การรักษาและป้องกัน
  • แตกต่าง ด้วยการลงทุนในนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ที่วิเคราะห์ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ วิจัย ป้องกันและแก้ไขในระดับยีนส์ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย/ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ง่ายต่อการใช้งานและติดตามผล ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ
  • โดดเด่น ด้วยผลตอบแทนที่โดดเด่น โดยกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund สร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีได้ 69.50% (Benchmark อยู่ที่ 46.40%) และCredit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund สร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีได้ 72.63% (Benchmark อยู่ที่ 43.15%) (Source: Baillie Gifford, Credit Suisse, Factset, Style Analytics, MSCI as of 20 April 2021)
ผลตอบแทนกองทุน


ghealth

รับชม VDO  https://www.youtube.com/watch?v=hRz-57d3PIk
อ่านข้อมูลได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GHEALTH-A

gcloud


กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง เน้นลงทุนใน WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc บริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง BVP Nasdaq Emerging Cloud Index บริหารและจัดการโดย WishdomTree Management Ltd
  • กองทุนหลักเน้นลงทุนในธุรกิจซึ่งเป็น Solution สำหรับธุรกิจโลกยุคดิจิทัล อย่างธุรกิจที่มีรายได้หลักจากใช้เทคโนโลยี Cloud Service (Cloud Computing) หรือระบบปฎิบัติการ การจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิคแบบนิรภัยโดยไม่ต้องมี Sever (Serverless)
  • บริษัทที่กองทุนหลักลงทุนมีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Service ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ เช่น Zoom, Shopify Adode, Box เป็นต้น
ผลตอบแทนกองทุน
gcloud
 
รับชม VDO https://www.youtube.com/watch?v=-q25XvtjTe4
อ่านข้อมูลได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GCLOUD-A
gedtech


กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
(PRINCIPAL GEDTECH-A)Principal Global Education Fund (PRINCIPAL GEDTECH)

  •  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก)
  • บริหารและจัดการลงทุนโดย Credit Suisse Fund Management S.A. เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เติบโตไปพร้อมกับ Megatrend นวัตกรรมแห่งอนาคตด้านการศึกษา
ผลตอบแทนกองทุน


gedtech

อ่านข้อมูลได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GEDTECH-A 

ติดตามข่าวสารจาก Principal Thailand ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand 
LINE : https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCqELMp69UteyKgtWo4JuBqg
 

คำเตือน:

PRINCIPAL GHEALTH
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- กองทุนเปิดนี้มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
                                                                                                                                                                          PRINCIPAL CLOUD
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผุ้จัดการกองทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


PRINCIPAL  GEDTECH
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
- กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผุ้จัดการกองทุน 
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน 
- กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความ ล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวน ของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม 
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Reference : 

https://www.prnewswire.com/news-releases/cloud-services-industry-2020-2…;

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/28/2099743/0/en/Digi…